V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik - usklajen predlog

Pripravljen je usklajen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik.

Usklajen predlog prostorskega načrta z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik je posredovan Občinskemu svetu Občine Hrastnik v drugo obravnavo in sprejem na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v četrtek, dne 17.12.2015.


Usklajen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik je predlog prostorskega akta, v katerem so, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor - prostorski izvedbeni pogoji. Sprejet prostorski akt bo, za območja za katera v vsebini določa prostorske izvedbene pogoje, podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

 

Celotno gradivo usklajenega predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik je dostopno na naslednji povezavi.