V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Pošta išče pogodbenega partnerja na Dolu

Pošta Slovenije je na svojih spletnih straneh ( www.posta.si/javna-narocila/1528/Druge-objave ) objavila Povabilo k oddaji nezavezujočih informativnih ponudb za pogodbene pošte, med katerimi je tudi Dol pri Hrastniku (1431).

 

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba. Pošta bo upoštevala vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do 29. 10. 2015 do 12:00 ure.

 

Pošta Slovenije je lokalno skupnost obvestila, da so spremenjene življenjske navade uporabnikov poštnih storitev, razvoj informacijske tehnologije ter stalna racionalizacija poslovanja gospodarskih subjektov povzročili, da je obseg storitev na poštnih enotah vse manjši. Ta se je v številnih primerih skrčil na obseg, ki ne omogoča ohranitve zdajšnjega načina delovanja. Zaradi tega je Pošta Slovenije zasnovala več projektov za prilagoditev svojega poslovanja spremenjenim razmeram.  Na območju celotne Slovenije v Pošti Slovenije nadaljujemo s preoblikovanjem poštnega omrežja in sicer s centralizacijo dostave in  preoblikovanjem obstoječih pošt v pogodbene pošte.  

 

Lokacija in prostor pogodbene pošte

 

Pogodbena pošta uporablja zdaj veljavno poštno številko in žig pošte. Dejavnost pogodbene pošte se izvaja v lastnih ali najetih poslovnih prostorih. Pogoj za pogodbeno pošto je komunalno opremljen prostor, ki se praviloma nahaja v pritličju stavbe in ima urejen dostop za invalide, poleg tega pa mora ustrezati tudi drugim zahtevam Pošte Slovenije. Pogodbena pošta mora biti označena z zunanjo tablo z označenim delovnim časom za uporabnike. Tabla mora biti nameščena na vidnem mestu zunanjosti objekta, v katerem je pogodbena pošta. Glede lokacije in ustreznosti prostorov mora pogodbeniku pozitivno mnenje podati tudi komisija Pošte. 

 

Delovni čas pogodbene pošte

 

Pogodbena pošta mora biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprta od ponedeljka do sobote, in sicer:

od ponedeljka do petka vsaj 3 ure v dopoldanskem času in vsaj 2 uri v popoldanskem času po 15. uri ali

od ponedeljka do petka vsaj 3 ure v dopoldanskem času in vsaj enkrat tedensko 2 uri v popoldanskem času po 15. uri, če bo skupni delovni čas pogodbene pošte vsaj 7 ur/dan (od ponedeljka do petka) ali

štiri dni v tednu vsaj 7 ur/dan, od tega vsaj 3 ure v dopoldanskem času in en dan v tednu vsaj od 10. do 17. ure,  

ob sobotah vsaj 2 uri.

Pogodbena pošta dogovorjenega delovnega časa pogodbene pošte ne sme spreminjati brez soglasja Pošte. Predlog za morebitno spremembo delovnega časa pogodbene pošte mora posredovati pristojni poslovni enoti Pošte Slovenije najmanj 2 meseca pred želeno spremembo.

 

Zaposleni v pogodbeni pošti

 

Za delavce v pogodbeni pošti se zahteva vsaj IV. stopnja izobrazbe pogodbenika ali njegovega zakonitega zastopnika, v kolikor gre za pravno osebo, in za izpolnitvene pomočnike pogodbenika. Uspešno morajo opraviti strokovno usposabljanje pri Pošti Slovenije in  strokovni poštni izpit. Strokovni poštni izpit morajo opraviti najmanj tri osebe, ki bodo na pogodbeni pošti opravljale storitve. 

 

Oprema in varnost

 

Poštno okence oz. pult, računalniško in programsko opremo ter vzdrževanje le-te in potrebna delovna sredstva pogodbeni pošti zagotavlja Pošta Slovenije. Prav tako pošta zagotovi ustrezen tehnični sistem za zaznavanje neupravičenega gibanja v objektu oz. protivlomni sistem in tehnični sistem za prijavo morebitnega ropa.

 

Storitve, ki jih lahko uporabniki opravljajo na pogodbeni pošti 

 

Pogodbena pošta bo opravljala celoten nabor univerzalne poštne storitve, storitve plačilnega prometa, vplačila na osebne račune Poštne banke Slovenije in izplačila s teh računov, izročanje obveščenih pošiljk ter prodajo nekaterih artiklov.

Tako lahko stranke na pogodbeni pošti opravijo večino storitev kot na običajni pošti: oddajo pisemsko pošiljko ali paket  za notranji in mednarodni poštni promet, prevzamejo knjiženo pošiljko, ki je  pismonoša ni uspel dostaviti, vplačajo obrazec UPN, poštno nakaznico, dobijo informacijo o stanju na osebnem računu, vplačajo sredstva na ali jih dvignejo z osebnega računa in hranilne vloge Poštne banke Slovenije ter kupijo znamke, dopisnice, voščilnice, nalepko APEK, obrazec UPN, paketno embalažo in pisemske ovojnice. Poleg navedenega pa pogodbene pošte  opravljajo tudi  bančne storitve za pravne osebe in sicer: negotovinsko plačilo v breme TRR pravne osebe Poštne banke Slovenije d. d., polog gotovine na TRR pravne osebe Poštne banke Slovenije d. d., dvig gotovine iz TRR pravne osebe Poštne banke Slovenije d. d., vpogled v stanje na TRR pravne osebe Poštne banke Slovenije d. d. in  zamenjavo knjižice osebnega računa.