V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

PARTICIPATORNI PRORAČUN V KS PODKRAJ

Spoštovane občanke, spoštovani občani.


Občina Hrastnik uvaja nov mehanizem vključevanja občanov – participatorni proračun. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločate občanke in občani in s tem izboljšujete kakovost življenja v občini.


V letu 2019 bo prvo glasovanje izvedeno v krajevni skupnosti Podkraj.


Predlagatelj projekta je lahko vsak posamezni krajan, kar vam daje možnost, ne le odločati o tem, kateri projekti se bodo izvajali, temveč jih lahko tudi sami osebno predlagate. S tem, ko boste občani sami odločali o tem, kateri projekti naj se izvedejo in kateri ne, se bo izboljšala učinkovitost porabe skupnih sredstev.

 

Nekaj smernic za predloge:
- prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr. zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, 
  odlaganje odpadkov - koši za smeti),
- ustvarja pogoje za gospodarski razvoj krajevne skupnosti,
- ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti,
- ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije (posodobitve obstoječih igrišč za šport
  in rekreacijo ter otroških igrišč …)
- prispeva k urejenosti vasi in naselij (izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in
  vaških zidov ter drugih javnih površin …).

 

Kriteriji
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če:
1. Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.
2. Je takšen, da je izvedba v pristojnosti Občine Hrastnik.
3. Je namenjen splošni javni uporabi.
4. Ni že uvrščen v načrt občinskih vlaganj za predvideno finančno obdobje.
5. Je finančno ovrednoten med 1.000,00 in 6.000,00 eur z vključenim DDV.
6. Je umeščen v območje opredeljeno za participatorni proračun – KS Podkraj.
7. Je izvedljiv v proračunskem obdobju 2020.

 

Način oddaje predlogov
Občani lahko predloge podate na pripravljenem obrazcu, ki ga lahko oddate osebno na vložišču Občine Hrastnik v času uradnih urah, preko pošte na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali skeniran obrazec preko elektronske pošte na naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si. Obrazci bodo na voljo v vložišču Občine Hrastnik in na spletni strani Občine Hrastnik. Obrnete se lahko tudi na predstavnike vaše KS.

 

Rok za oddajo predlogov za KS Podkraj je 4. 10. 2019.

 

OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGA - PODKRAJ

 

''JAZ ODLOČAM!'' - PREDSTAVITEV ZA KS PODKRAJ

 

GLASOVANJE
o participatornem proračunu bo potekalo v

 

nedeljo, 17. novembra 2019, od 9.00 do 16.00 na sedežu KS Podkraj

(bivša osnovna šola v Podkraju).

 

Kdo lahko glasuje?

Glasovanja se lahko udeležijo vse občanke in občani, ki so na dan glasovanja dopolnili vsaj 16 let starosti in imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju KS Podkraj. Za glasovanje je potreben osebni dokument s sliko, iz katerega je razvidna starost in stalno prebivališče. Vsak lahko glasuje le v svojem imenu.


Kako bo glasovanje potekalo?

Vsak občan bo prejel glasovnico, na kateri bo lahko obkrožil en (1) projektni predlog, ki ga bo najbolj prepričal. Glasovnice, ki ne bodo pravilno izpolnjene, bodo neveljavne.

 

Iz proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk, in sicer vse dokler skupna vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvirja. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.

 

Višina sredstev, ki bo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov v proračunu Občine Hrastnik,  je 6.000,00 eur v letu 2020

 

Več informacij o glasovanju v KS Podkraj, ki bo potekalo v nedeljo, 17. novembra 2019, najdete v obvestilu.


Podkraj ODLOČIL!

 

Občina Hrastnik