V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

[POMEMBNO] Dirmajerjev hrib - začetek rekonstrukcije (navodila za krajane)

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI »DIRMAJERJEVEGA HRIBA«.

 

V mesecu februarju se bo pričela rekonstrukcija podvoza na lokalni cesti 123071 Cesta Hermana Debelaka. Predvidena je razširitev obstoječega podvoza, tako, da bo omogočena prevoznost osebnim in intervencijskim vozilom. Poleg tega je predvidena tudi delna ureditev ceste, ukrepi na železniških tirih, zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter preureditev naprav za odvodnjavanje. Predviden zaključek gradnje je v juniju 2020.


Cesta bo v času od 17. 2. 2020 do 22. 2. 2020 zaprta od 7.30–11.30 in od 12.30–17.00.
Od 24. 2. 2020 do najkasneje 10. 6. 2020 pa bo za ves promet zaprta. V času gradnje bo zagotovljena komunalna, zdravstvena, protipožarna in ostala potrebna oskrba, nujna za življenje občanov.


Pred pričetkom gradnje vas, spoštovane krajanke in krajani, želimo seznaniti z vsemi podrobnostmi gradnje in uskladiti pogoje in možnosti zagotavljanja oskrbe, zato vam v nadaljevanju posredujemo navodila in najpomembnejše informacije, ki bodo pripomogle k nemotenemu življenju v času gradnje.

 

NAVODILA IN INFORMACIJE

 

1. NAROČNIK IN IZVAJALEC DEL
Naročnika del sta Občina Hrastnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,  pogodbeni izvajalec del je podjetje AGM Nemec d.o.o.


2. PEŠ PROMET IN PREHAJANJE PREKO ŽELEZNIŠKIH TIROV
Ker bo v času gradnje podvoz zaprt za ves promet, bo peš prehajanje preko tirov omogočeno po označeni poti, ki bo potekala mimo večstanovanjskih objektov Cesta Hermana Debelaka 2, 3 in 4, navzdol po novo urejeni in utrjeni pešpoti do tirov. Prehod preko tirov bo označen, za varnost prehajanja bo v času, ko bo potekal železniški promet, poskrbljeno. Pešpot se bo nadaljevala po novo urejenih stopnicah do glavne ceste G2 – 108.


3. INTERVENCIJE V PRIMERU NARAVNIH NESREČ
V primeru naravnih nesreč (požar, neurja, potres …) lahko občani uporabijo telefonsko številko 112 – Center za obveščanje, od koder bodo potrebne enote za zaščito in reševanje aktivirane. V območju »Dirmajerjevega hriba« bo parkirano tudi manjše gasilsko vozilo z opremo za potrebe prve intervencije.

 
4. ZDRAVSTVENA OSKRBA
V času gradnje bo na »Dirmajerjevem hribu« pri večstanovanjskih objektih parkirano kombi vozilo, ki bo na voljo za nujne prevoze v primeru potrebe po nujni zdravstveni oskrbi občanov, ki si te pomoči ne morejo zagotoviti sami.  Nujne primere javite na telefonsko številko 112 – Center za obveščanje.


5. KOMUNALNA IN PROMETNA OSKRBA
V času gradnje bo potrebno odnašati komunalne odpadke na zbirno mesto ob glavni cesti G2 – 108. V času gradnje bo poskrbljeno tudi za izvajanje zimske službe, tako, da bo na območju parkiran traktor, ki bo zagotavljal prevoznost ceste tudi v zimskih razmerah. Občani lahko v primeru potrebe pokličejo KSP Hrastnik.


6. PARKIRANJE OSEBNIH VOZIL
V času gradnje bo krajanom omogočeno parkiranje osebnih vozil na urejenem parkirišču za tovorna vozila, kjer pa je prostor omejen, zato bo mogoče parkirati maksimalno 20 vozil. Za potrebe parkiranja na tovornem parkirišču bodo lastnikom vozil izdane dovolilnice z registrskimi tablicami. Parkirišče bo odprto od 5.00–22.00.


7. DOSTAVA POŠTE, UMIRITEV PROMETA NA CESTI OD ŽELEZNIŠKE POSTAJE PROTI GLAVNI CESTI G2 – 108
Pošta Slovenije bo pošiljke dostavljala nemoteno, v primerih dostave večjih paketov bomo nudili pomoč z razpoložljivimi sredstvi.


8. TRGOVSKA OSKRBA
V času izvajanja del bo osnovno preskrbo z živili vršila premična trgovina Rimljanka, ki bo v neposredni bližini podvoza vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.15 do 8.40.


9. KONTAKTNA OSEBA
V času gradnje so za informacije vedno na voljo uslužbenci občinske uprave na telefonski številki 03 56 54 353, ki bodo po najboljših močeh poskušali koordinirati aktivnosti in skrbeti za pravočasno in natančno obveščanje, zato pa vas, spoštovane krajanke in krajani, ponovno prosimo za sodelovanje in pomoč, hkrati pa se vam že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje. Samo vsi deležniki skupaj bomo s skupnimi močmi pripomogli k hitri in učinkoviti gradnji ter pravočasnem dokončanju te tako pomembne naložbe za naš kraj.

 

Občina Hrastnik

 

NAVODILA IN INFORMACIJE