V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Občina Hrastnik

Kontaktne informacije

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350

Fax.: 03/56 54369

E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Uradne ure (vložišče)

Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

 

Uradne ure (stranke)

Pon, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Razvojna podpora za Hrastnik, Radeče in Trbovlje

IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA,30.1.2015

Obveščamo vas, da  je Zavod RS za zaposlovanje objavil dne, 30. 1. 2015 Javni poziv "Iz faksa takoj praksa".

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za zaposlitev registriranih mladih oseb s tercialno stopnjo izobrazbe - iskalec prve zaposlitve, starih do 29 let (še niso dopolnili 30 let) za najmanj 1 leto.

Predmet javnega povabila:

Zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa "Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto na podlagi vključevanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine v prvo zaposlitev s spodbudo.

Cilj javnega povabila:

- omogočiti prvo zapsolitev sistematičnega izpopolnjevanja vsaj 820 brezposelnim osebam iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje vsaj 12 mesecev, za polni delovni čas ali za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

- v projekte vključiti vsaj 451 žensk, kar je 55 % vseh zaposlitev.

 

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000,00 €

Subvencija: 6.000,00 €/osebo

 

Javni poziv - klikni

Ponudba delodajalca - klikni

Povezava na spletno stran zavoda - klikni 

 

DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE, V LETU 2015 - 19.1.2015

Obveščamo vas, da  je Zavod RS za zaposlovanje objavil dne 19.1.2015 Javni poziv "Delovni preizkus za mlade, za leto 2015".

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih registriranih brezposelnih oseb, starih do 29 let (še niso dopolnili 30 let).

Izvajalci aktivnosti so delodajalci, ki morajo vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in prostor. Delodajalec poda ponudbo s programom za izvedbo delovnega preizkusa, program traja najmanj 100 ur do največ 1 mesec. 

En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 vključenih oseb.

Namen aktivnosti je omogočiti mladim brezposelnim, da pred zaposlitvijo oz. pred  odločitvijo o nadaljnih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na delovnem mestu.

Rok za oddajo vlog: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do  10.9.2015, skupna višina razpoložljivih sredstev za ta namen znaša na dan objave javnega poziva dne 19.1.2015 1.000.000,00 EUR.

 

Javni poziv - klikni

Obrazec Ponudba skupaj z obrazcem oprema ponudbe - klikni

Povezava na spletno stran zavoda - klikni 

 

 JAVNI POZIV ZA PVSP HRT

Obveščamo vas, da je RCR d.o.o. objavil Prvi javni poziv za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva  - PVSP HRT.

V letu 2015 se bo začel izvajati eden izmed ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v skladu s Programom konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 3013 - 2018, v skupni višini 13.374.000,00 za navedeno obdobje. 

 

Objavljen je javni poziv za vključitev v PVSP HRT. Vključijo se lahko registrirane brezposelne osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Hrastnika in Trbovelj. Udeženci se bodo usposabljali 4 mesece v prostorih Mrežnega inkubatorja Hrastnik. S pomočjo mentorjev in drugih izvajalcev bodo razvijali svojo podjetniško idejo, pridobivali nova znanja in veščine s ciljem samozaposlitve v svojem podjetju, ki ga bodo ustanovili ali soustanovili po vključitvi v PVSP HRT. Udeleženci bodo v času usposabljanja redno zaposleni in bodo prejemali plačo v višini minimalne plače in vsa nadomestila , ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Rok za oddajo vlog: 16.1.2015 do 12.30 ure na RCR d.o.o. oziroma priporočeno po pošti - poštni žig veljaven na dan do 16.1.2015.

 

Informacije: RCR d.o.o.

Petra Kovač Smrkolj, Tel. 03 56 60 504 petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si

Mihael Gornik, Tel. 03 56 60 530  mihael.gornik@rcr-zasavje.si

 

Javni poziv - klikni

Prijava - klikni

Vprašalnik - klikni

Izjava - klikni

Pogodba - klikni 

 

POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA

Vloga za povračilo prispevkov delodajalca z izjavami - klikni

Navodila za izpolnitev vloge - klikni

Vprašanja in odgovori - na dan 13.6.2014 (zadeva se spreminja) - klikni

Povezava na spletno stran Zavoda RS za zaposlovanje - klikni

 


ZAPOSLI ME 6/2014«, 14.8.2014

Obveščamo vas, da je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil dne 14.8.2014 novo javno povabilo »ZAPOSLI ME 6/2014«. Povabilo je bilo dne 5.9.2014 spremenjeno (povečana sredstva, spremenjeni nekateri pogoji).

Predvidena višina razpisanih sredstev: po novem 4,8 mio € (prvotno 1 mio €), zagotovljenih iz proračuna RS, od tega
Sklop A:  prvotno  750.000,00 €, po novem 4.550.000,00 €
Sklop B:  250.000,00 €

Rok za oddajo:
- Sklop A: do  30.09.2014
- Sklop B: do  28.11.2014

Subvencija je namenjena delodajalcem iz problemskih območij (Hrastnik, Trbovlje, Radeče, …) za zaposlitev 960 (prvotno 200) težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalidov – v skladu z odločbo o invalidnosti).

Predmet javnega povabila
Zbiranje ponudb delodajalcev iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« na podlagi vključevanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirano zaposlitev.
Dodeljena sredstva predstavljajo državno pomoč in bodo priglašena na pristojno ministrstvo.

Namen javnega povabila
Program je namenjen povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki obenem izpolnjujejo pogoje ciljnih skupin prikrajšanih, resno prikrajšanih delavcev ali invalidov pri delodajalcih iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo.


Ciljna skupina:
Registrirane brezposelne osebe (evidenca zavoda), ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
• so dolgotrajno brezposelne tj. vsaj 12 mesecev,
• nimajo dokončanega srednjega izobraževanja,
• so mlajše od 30 let in brezposelne vsaj 6 mesecev,
• so starejše od 50 let in brezposelne vsaj 3 mesece,
• iščejo prvo zaposlitev in so pridobile strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot 2 letoma in so brezposelne vsaj 6 mesecev,
• so invalidi ali so pripadniki etnične manjšine Romov.

Brezposelne osebe, ki so vključene v program javnih del, se lahko vključijo v »Zaposli me«, pod pogojem, da sodijo v eno od zgoraj navedenih ciljnih skupin in so vključitev v javna dela zaključile pred več kot 6 meseci.

Upravičenci:

• Delodajalec ima sedež dejavnosti ali poslovno enoto registrirano na problemskem območju z visoko brezposelnostjo.
• Delodajalec lahko kandidira samo na enega od sklopov.
• Delodajalec ima poravnane davke in druge obvezne dajatve v RS, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe. Da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. …
• Na javno povabilo za sklop A lahko kandidira delodajalec, ki je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev. Ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj z eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih je imel prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe:
- Pri od 1 – 5 povprečno prijavljenih oseb lahko prejme subvencijo za največ 2 subvencionirani zaposlitvi
- Pri 6 ali več povprečno prijavljenih oseb lahko prejme subvencijo za največ 10 subvencioniranih zaposlitev.
• Na javno povabilo za sklop B lahko kandidira delodajalec, ki je bil v roku največ 36 mesecev po uvedbi stečaja ali likvidacije proizvodne dejavnosti na problemskem območju z visoko stopnjo brezposlenosti , ustanovljen za oživljanje te dejanvosti. Ponudnik lahko prejme največ 50 subvencioniranih zaposlitev.

Nosilec projekta "zaposli.me" ne more biti brezposlena oseba:

-  ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi, društvu, njihovem združenju, ustanovi ali zavodu, ki ga/jo osebno vodi."

- ...


Višina sofinanciranja: Subvencija za zaposlitev v višini 5.000 EUR na osebo oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalidne osebe, ki lahko dela le skrajšan delovni čas.


Več informacij: Kontaktni center 080 20 55 martina.stanovnik@ess.gov.si

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ne spreglejte rubrike Vprašanja in odgovori. Le-ta se dopolnjuje, zato vam priporočamo, da jo pregledate večkrat.

Več o javnem razpisu – link


<//header>

<//header>

<//header>

<//header>

<//header>"DELOVNA VKLJUČENOST STAREJŠIH OSEB", dne 21.7.2014

Objava: 21. 7. 2014

Objavil-a: Zavod RS za zaposlovanje

Rok za oddajo ponudb delodajalcev: do 30.9.2014, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb oziroma do morebitne porabe razpoložljivih sredstev.

Subvencija: za zaposlitev osebe ... - kratek povzetek

Več informacij o javnem povabilu na spletni strani Zavoda RS zaposlovanje - klikni

 

 

»PRVI IZZIV 2014«, dne 30.5.2014

Obveščamo vas, da je v petek, dne 30.5.2014 Zavod RS za zaposlovanje objavil javni poziv »Prvi izziv 2014« za zaposlitev brezposelnih mladih za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3-mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

V nadaljevanju sem vam pripravila kratek povzetek javnega povabila ter priložila nekatere dokumente.

Kontaktna oseba in dogovori na vprašanja: Kontaktni center - tel: 080 20 55, Sabina.spehar@ess.gov.si

Več informacij na spletni strani Zavoda za zaposlovanje:
www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi

Na voljo so subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih:
- osebe, ki niso dopolnile 30 let (starih največ 29 let in 364 dni),

- ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na Zavodu za zaposlovanje (neprekinjeno obdobje v evidenci brezposelnih do te zaposlitve),

- mladi imajo stalno bivališče v Vzhodni Sloveniji (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija, Radeče, Laško,  Polzela, Prebold, ...),

- sofinancira se zaposlitev za vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3-mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas oz. sorazmerni čas v skladu z odločbo o invalidnosti

- subvencija se dodeljuje v skupni višini 7.250,00 €, vendar v dveh delih (2.250,00 € se dodeli za čas poskusnega dela – 3*750,00 €, 5000,00 € pa za preostali del 12 mesecev


Pogoji za delodajalce:

- Javno povabilo lahko oddajo delodajalci, ki imajo sedež/poslovni naslov in dejansko izvajajo dejavnost v Vzhodni Sloveniji (pravna ali fizična oseba oziroma samostojni poslovni subjekt, ki ima matično številko),

- Dejavnost imajo registrirano v poslovnem registru Slovenije (glej dodatne opombe)

- Ponudnik ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa,

- Delodajalec nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja, ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v RS. V zadnjih 6 mesecih je zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih;

- Delodajalcu ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (glej podrobnosti);

- Brezposelno osebo morajo delodajalci zaposliti najmanj 15 mesecev po podpisu pogodbe z zavodom (3 mesece poskusna doba + 12 mesecev), za polni delovni čas (40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti). Pogodba mora biti podpisana najkasneje do 15.7.2014,

- Ponudnik z brezposelno osebo, ki jo namerava zaposliti, v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in oseba v zadnjih 6 mesecih pri ponudniku ni bila vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus;

- Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddajo delodajalci na območno Zavoda za zaposlovanje, najkasneje do 27.6.2014,

- Nosilec projekta ne more biti brezposelna oseba, ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi ali zavodu, ki jo/ga tudi osebno vodi;

- Delodajalec lahko oddano eno ali več ponudb za zaposlitev brezposelne osebe, upošteva se povprečno število oseb, ki jih je imel delodajalec prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred oddajo ponudbe:

** 1 prijavljena oseba: največ 1 subvencionirana zaposlitev,

** 2 -5 povpr. prijavljenih oseb: največ 3 subvencionirane zaposlitve,

** 6 ali več povpr. prijavljenih oseb: največ 5 subvencioniranih zaposlitev,

** če delodajalec predlaga več zaposlitev od zgoraj navedenih, zavod sam odloča na podlagi dodatnih kriterijev (glej podrobnosti)

-          V primeru prejema večjega števila ponudb, se upošteva vrstni red prejetih popolnih vlog (datum, ura, minuta prejetja vloge),

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi:  spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile (8.2. Prednostne naložbe: Trajno vključevanje mladih na trg dela). Program se financira iz Pobude EU za zaposlovanje mladih ter Evropskega socialnega sklada in nacionalnega proračuna. Sredstva bodo dodeljena v skladu s shemo » spodbude usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« kot pomoč de minimis (v treh letih lahko prejeme enotno podjetje največ 200.000,00 € pomoči oz. 100.000,00 € za podjetja v cestno tovornem prometu).

PREDSTAVITEV RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ, dne 18.4.2014

   
Regionalni center za razvoj in Regionalna razvojna agencija Posavje pripravljata predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014–2015.

Predstavitev bo v petek, 18. aprila 2014, ob 10.00 v sejni dvorani Podjetniškega inkubatorja RR center v Hrastniku (Cesta 1. maja 83). Na njej bosta sodelovali Mojca Pokorn, kontaktna oseba za vprašanja iz omenjenega razpisa, in Andreja Erdlen iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014–2015 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni in v Uradnem listu RS objavilo 21. marca 2014. Nanj se lahko prijavijo podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo investicijo izvedli v občini Hrastnik, Radeče ali Trbovlje. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za omenjeni leti znaša tri milijone evrov, sofinanciranje pa ne sme preseči polovice vrednosti pri malih podjetjih, pri srednjih in velikih podjetjih pa znaša zgornja meja 40 oziroma 30 odstotkov upravičenih stroškov. Med te sodijo nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije, gradbena in obrtniška dela ter nakup objektov in zemljišč.

Zadnji rok za oddajo vlog je 28. april 2014, rezultati pa bodo znani predvidoma v začetku julija. Prispele projekte bo strokovna komisija ocenila glede na bonitetno oceno podjetja, število novo ustvarjenih delovnih mest, namen in cilje investicije, okolje in tržno analizo.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prevzamejo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je razpis tudi objavljen (http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1007).

---------------------------------------------------------------

Vlada RS je na redni seji, 25. julija 2013, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo na območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. V občinah želijo na ta način zmanjšati zaostanek v razvoju, ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi zaposlovanje, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko rast, zagnati nova inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in izboljšati prometno in gospodarsko infrastrukturo.

 

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU, sprememba 13.2.2014


Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3 oziroma 6 mesecev prijavljeni pri Zavodu. Povabilo je odprto do 1. 7. 2014.

Več o Evropskem socialnem skladu Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu so na Zavodu za zaposlovanje objavili na spletni strani 1. 3. 2012.

Za obdobje 2012–2013 je na javnem povabilu na voljo 17,4 milijonov EUR:

- 14,8 milijona EUR (85 %) prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS),
- 2,6 milijona EUR (15 %) pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Predvidena je vključitev več kot 9.260 brezposelnih.

Spremembo javnega povabila, s katero so za 6,0 milijona EUR povečali višino razpoložljivih sredstev za leto 2014, so objavili 13. 2. 2014.

Dopolnitev javnega povabila, s katero se dodaja Sklop B, ki opredeljuje pogoje za delodajalce, ki bodo projekte usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« izvajali na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo - Pokolpje (občine Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi), območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter Pomurska regija, z namenom oživljanja proizvodne dejavnosti po stečaju ali likvidaciji, so objavili 7. 2. 2014.

Kliknite za več informacij in potrebno dokumentacijo

 

ZAPOSLI.ME

 

Obveščamo vas, da je 4. aprila 2014 objavljen nov javni poziv za zaposlovanje brezposelnih oseb – Zaposli.me. Prejšnji poziv je bil Zaposli me plus in se počasi zaključuje.

S tem programom vam omogočajo zaposlitev za najmanj eno leto. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. Zagotoviti vam morajo plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

- Redno zaposlitev za najmanj eno leto.
- Več znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
- Višjo socialno varnost, z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.

Komu je program namenjen?

Brezposelnim iz ene od naslednjih skupin:

- invalidom,
- pripadnikom etične manjšine Romov,
- starejšim od 50 let z vsaj 3 mesečno prijavo v evidenci brezposelnih,
- dolgotrajno brezposelnim,
- prebivalcem področij z visoko brezposelnostjo, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni vsaj 6 mesecev

Kako se vključite v program?

Pozanimajte se pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Ne prezrite:

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo 5.000 EUR, če uspešno kandidira na javno povabilo. Zaposliti vas mora za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu z izdano odločbo o invalidnosti). Vašo zaposlitev mora ohraniti najmanj eno leto. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja, v skladu z delovnopravno zakonodajo.


Več informacij:
www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi

Javni poziv:
www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/zaposli-me_2014

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. marca 2014 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Rok za oddajo dokumentacije je 28. 04. 2014

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in imajo na dan oddaje vloge registriran sedež in/ali podružnico ter bodo izvedla investicijo vsaj v eni od naštetih občin: Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.500.000 evrov, za leto 2015 pa 1.428.985 evrov.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
-    50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
-    40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
-    30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva sta leti 2014 in 2015.

Upravičeni stroški so:
-    nakup strojev in opreme (za majhna in srednja podjetja tudi rabljene opreme in strojev)
-    nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
-    gradbena in obrtniška dela,
-    nakup objektov in zemljišč (stroški nakupa zemljišč so lahko max. v višini 10% upravičenih stroškov)

 

Kontaktna oseba: mag. Mojca Pokorn - mojca.pokorn@gov.si

Javni razpis, razpisna dokumentacija in priloge so dostopne na strani MGRT (klikni za povezavo)

 

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko posredujete tudi Petri Kovač Smrkolj na Regionalni center za razvoj (telefon: 03-56-60-504 in e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si). 

 

DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE

 

S pomočjo programa lahko preizkusite znanja, veščine, navade in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev.

Program je namenjen tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi in ste mlajši od 30 let.


Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

 

ZAPOSLI ME PLUS

 

Naziv razpisa

Zaposli me plus

Izvajalec razpisa

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predvidena sredstva

Okvirna višina subvencij za ciljno skupino Zaposli me plus  po tem razpisu znaša do 5 milijonov EUR. 85% teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 18% sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Predmet razpisa

Predmet produkta so subvencije za zaposlitev brezposelnih starejših, invalidov, prebivalcev območij z visoko brezposelnostjo, Romov in dolgotrajno brezposelnih.

Upravičeni stroški in višina sofinanciranja

Maksimalna višina subvencije za zaposlitev enega zaposlenega je 5.000 EUR.

Pogoji za prijavitelje

·         Prijavilo se lahko delodajalci (razen sektorja države), ki so  pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto.

·          Pogoj je tudi ta, da zadnjih 12 mesecev niso zmanjševali števila zaposlenih (razen iz dopustnih razlogov).

·         Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo najprej sporočiti prosto delovno mesto naši območni službi, ki je pristojna glede na sedež. (Delovno mesto sporočijo s pomočjo eStoritev na  spletni strani oziroma obrazca Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) ob tem pa morajo upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe na javno povabilo. )

·         Brezposelno osebo morajo zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Delovno razmerje se sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišeta z brezposelno osebo. Pogodbe o zaposlitvi morajo biti sklenjene najkasneje do 30. 9. 2014.

·         Na javno povabilo lahko oddajo eno ali več ponudb. Pri tem je omejeno število možnih vključitev brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno je povprečnega števila oseb, ki so jih imeli prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe.

Če so imeli:

-          1 do 5 prijavljenih (v povprečju), lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev največ 2 brezposelnih,

-          6 ali več prijavljenih (v povprečju), lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev največ 10 brezposelnih.

-          Če predložijo več (zaporednih) ponudb, morajo ob predložitvi nove (naslednje) ponudbe poleg vseh pogojev javnega povabila izpolnjevati še pogoj, da so sklenili vse zaposlitve po prejšnji ponudbi.

Rok za oddajo

30.06.2014

Povezava

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=786

 

Za informacije se obrnite na pristojni urad za delo.

 

Zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« na podlagi vključevanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitve. Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) oseb(e), za neprekinjeno obdobje najmanj dvanajst (12) mesecev in polni delovni čas 40 ur tedensko, ali za krajši delovni čas (v primeru zaposlitve invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Program je namenjen povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki obenem izpolnjujejo pogoje ciljnih skupin prikrajšanih, resno prikrajšanih delavcev ali invalidov po Uredbi št. 800/2008/ES. V projekte v okviru programa »Zaposli me plus« se vključujejo brezposelne osebe, t.j. osebe, vodene v evidenci brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev navedenih v razpisu. Eden izmed kriterijev je tudi, da te osebe prihajajo iz občin Hrastnik, Radeče ali Trbovlje.

 

- Zaposli me plus - POVABILO

 

 

- Zaposli me plus - PONUDBA

 

SKLEP O DOTANIH ZAČASNIH UKREPIH RAZVOJNE PODPORE ZA HRASTNIK, RADEČE IN TRBOVLJE

 

Vlada RS je na redni seji, 25. julija 2013, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo na območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. V občinah želijo na ta način zmanjšati zaostanek v razvoju, ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi zaposlovanje, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko rast, zagnati nova inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in izboljšati prometno in gospodarsko infrastrukturo.

Vlada je ministrstvom in vladnim službam naložila, da v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v obdobju od 2013 do 2018 upoštevajo omenjeno območje kot prednostno pri izvajanju razvojnih politik. Vlada je sprejela tudi Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na tem območju v obdobju 2013-2018 ter ministru, pristojnemu za infrastrukturo in prostor naložila, da do 31. 7. 2013 imenuje delovno skupino, ki bo v pomoč Vladi Republike Slovenije pri odločanju o prestrukturiranju energetike v Zasavju in da se do 31. 12. 2013 pripravi predlog srednje in dolgoročnega načrta o prestrukturiranju energetike v Zasavju.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja dodatnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Vlada sprejme dodatne ukrepe za območje na katerem so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo. Sočasno s sprejemom dodatnih ukrepov vlada določi obdobje in problemsko območje za njihovo izvajanje. Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ustreza določenim kriterijem.

Tako je vlada za obdobje med leti 2013 in 2018 za to območje sprejela ukrepe razvojne podpore. Vrednost in dinamika posameznih programov in projektov se določi z državnim proračunom. Ukrepi so naslednji:
• Ukrep 1: Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, v višini 13.374.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; 
• Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
• Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki jih izvede Davčna uprava Republike Slovenije;
• Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki jih izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
• Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
• Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in delovna skupina, ki bo predvidoma sestavljena iz: 
        - predstavnikov lastnika Holdinga slovenskih elektrarn, Rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju ter Termoelektrarne Trbovlje,
        - županov samoupravnih lokalnih skupnosti na navedenem območju ter
        - predstavnikov ministrstev: Ministrstva za finance, Direktorata za javno premoženje ali Direktorata za proračun, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 
• Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja iz države na občine, izvedba Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik.

Država bo s programom in ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 milijonov evrov, v obdobju 2013-2018 prispevala k razvoju gospodarstva in podjetij na območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Strateški cilj je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti. Operativna cilja sta: zmanjšati zaostanek v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, zagon novih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje infrastrukture: prometna, gospodarska).

Vir: MGRT