V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Tretja razvojna os - srednji del - JAVNO NAZNANILO

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, z Javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu (3. razvojna os - sredinski del). Namen javne razgrnitve je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 4.10.2016 do 4.11.2016 na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, na Direktoratu za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo, v prostorih Mestne občine Celje in Mestne občine Novo mesto in v prostorih občin Braslovče, Dobje, Hrastnik, Krško, Laško, Litija, Mirna, Mokronog-Trebelno, Prebold, Radeče, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žalec.

 

V navedenem obdobju je gradivo javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski promet.

 

Termini in lokacije javnih obravnav so navedeni v III. točki Javnega naznanila.

 

V okviru javne razgrnitve lahko javnost daje pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo do 4. novembra 2016 pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "Tretja razvojna os - sredinski del". Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

 

Povzetek za javnost je dostopen tukaj, celotno gradivo javne razgrnitve pa na naslednji povezavi http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ .