Javna blagajna

Domov / 

Za občane  / 

Javna blagajna

Nazaj

Plačujte položnice brez provizij!

_____________________________________________________________

O  B  V  E  S  T  I  L  O

Vse občanke in občane obveščamo, da lahko na Javni blagajni Hrastnik brez plačila provizije od 27. julija 2015 dalje poravnavajo tudi položnice Zasavske ljudske univerze v Trbovljah.

_____________________________________________________________

 

V Občini Hrastnik smo ustanovili Javno blagajno, ker želimo občanom in občankam omogočiti gotovinsko plačevanje položnic na enem mestu in brez provizije. Na Javni blagajni lahko fizične osebe plačujejo položnice tistih podjetij in zavodov, ki so z občino sklenili pogodbo o sodelovanju v javni blagajni in tako občino pooblastili, da lahko sprejema vplačila za njihove storitve.

Javna blagajna OH deluje v avli občinske zgradbe (Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik) po ustaljenem delovnem času.

 

Občanke in občani lahko plačujejo položnice:
- v ponedeljek od 8. do 11. ure ter
- v sredo od 12. do 16. ure.

 

Občina Hrastnik tako skupaj s podjetji in zavodi, ki so se vključili v projekt, občankam in občanom ponuja storitev javne blagajne – plačevanje položnic brez provizije, sredstva za delovanje Javne blagajne OH pa občina večinoma prispeva iz proračuna.

V Javni blagajni OH lahko občanke in občani Občine Hrastnik poravnajo položnice naslednjih javnih zavodov in podjetij:

OŠNHR Hrastnik,

Vrtec Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik,

Kulturno rekreacijski center Hrastnik,

Glasbena šola Hrastnik,

Dom starejših Hrastnik,

Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik,

Mestni plinovodi Koper,

Elstik d.o.o. Hrastnik,

Elektro Celje Energija,

RTV SLovenija,

GEN-I, d.o.o., Krško

ter položnice, ki jih fizičnim osebam izstavlja Občina Hrastnik (kupnine, najemnine garaž, …).


Ostalih položnic zaenkrat ni mogoče plačevati na javni blagajni. Zaradi enotno urejenega sistema v Sloveniji na Javni blagajni prav tako ni možno plačevati davčnih obveznosti.