Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javno naročilo: posodobitev ceste JP623071 (LC - Ferk - Vene)

Razpis objavljen: 29.03.2016

Razpis zaključen: 20.04.2016

()

Javno naročilo: Izdelava celostne prometne strategije občine Hrastnik

Razpis objavljen: 15.03.2016

Razpis zaključen: 04.04.2016

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

Razpis objavljen: 13.03.2016

Razpis zaključen: 14.04.2016

()

Javni razpis za delovno mesto ravnatelja/ice Javnega zavoda Vrtec Hrastnik

Razpis objavljen: 18.02.2016

Razpis zaključen: 27.02.2016

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2016)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 04.02.2016

Razpis zaključen: 23.03.2016

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 04.02.2016

Razpis zaključen: 16.05.2016

()

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 28.12.2015

Razpis zaključen: 19.01.2016