Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja št. 7/2013, dne 15.2.2013)

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik za leto 2013

Razpis objavljen: 15.02.2013

Razpis zaključen: 18.03.2013

()

JAVNA DRAŽBA "STARE LEKARNE ZAGORJE"

Razpis objavljen: 29.01.2013

Razpis zaključen: 14.02.2013

()

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis objavljen: 16.01.2013

Razpis zaključen: 13.02.2013

()

Javni razpis - športni programi 2013

Razpis objavljen: 16.01.2013

Razpis zaključen: 13.02.2013

()

Javni razpis - ljubiteljska kultura 2013

Razpis objavljen: 16.01.2013

Razpis zaključen: 06.02.2013

()

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DRUŠTEV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2013

Razpis objavljen: 08.01.2013

Razpis zaključen: 06.02.2013

()

NAROČILO MALE VREDNOSTI: VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA IN OPREME

Razpis objavljen: 18.12.2012

Razpis zaključen: 04.01.2013

()

JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZU NAD STANOVANJSKO HIŠO KAUZER, DOL PRI HRASTNIKU

Razpis objavljen: 25.09.2012

Razpis zaključen: 09.10.2012