Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 28.12.2015

Razpis zaključen: 25.01.2016

()

Javni razpis za sofinaciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 28.12.2015

Razpis zaključen: 27.01.2016

()

Svet Vrtca Hrastnik razpisuje delovno mesto ravnatelja

Razpis objavljen: 16.11.2015

Razpis zaključen: 25.11.2015

()

Javni razpis za dodelitev štipendij v letu 2015

Razpis objavljen: 13.09.2015

Razpis zaključen: 09.10.2015

()

Javni razpis za delovno mesto ravnatelja/ice Javnega zavoda Vrtec Hrastnik

Razpis objavljen: 03.09.2015

Razpis zaključen: 12.09.2015

()

Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 01.09.2015

Razpis zaključen: 09.09.2015

()

Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 01.09.2015

Razpis zaključen: 09.09.2015

()

Javno naročilo: Izgradnja vodovoda Turje- Gore - Kopitnik

Razpis objavljen: 12.08.2015

Razpis zaključen: 27.08.2015