Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 07.02.2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 24.01.2018

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018

()

Dobava in montaža opreme za podružnično Osnovno šolo Dol pri Hrastniku

Razpis objavljen: 27.10.2017

Razpis zaključen: 28.11.2017

()

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Razpis objavljen: 11.10.2017

Razpis zaključen: 26.10.2017

()

Prodaja nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Razpis objavljen: 21.09.2017

Razpis zaključen: 06.10.2017