Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja)

Javni razpis za dodelitev štipendij v letu 2017

Razpis objavljen: 18.09.2017

Razpis zaključen: 11.10.2017

()

Javni razpis za sofiannciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Razpis objavljen: 25.07.2017

Razpis zaključen: 07.09.2018

()

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Razpis objavljen: 14.07.2017

Razpis zaključen: 28.08.2017

()

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine - objekta - kozolca

Razpis objavljen: 10.07.2017

Razpis zaključen: 31.08.2017

()

Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Hrastnik v šolskem letu 2017/2018

Razpis objavljen: 07.07.2017

Razpis zaključen: 10.08.2017

(javni razpis)

Javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v letu 2017

Razpis objavljen: 05.06.2017

Razpis zaključen: 16.06.2017

()

Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Hrastnik ter javnih zavodov Občine Hrastnik

Razpis objavljen: 26.05.2017

Razpis zaključen: 30.06.2017

()

Sanacija plazov Jepihovec - Turje

Razpis objavljen: 19.05.2017

Razpis zaključen: 26.06.2017

()

Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za okolje in prostor VII/1

Razpis objavljen: 12.05.2017

Razpis zaključen: 20.05.2017