Vloge in obrazci

Domov / 

Za občane  / 

Vloge in obrazci

Nazaj

Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje prodaje na drobno izven poslovnega prostora

Vloga za potrdilo o predkupni pravici

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2012

Obrazec za prijavo javne prireditve

Vloga za nakup zemljišča pod garažo

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča za potrebe DURS

Vloga za zamenjavo stanovanja

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov