Društva

Društva

Društvena dejavnost je v tem kraju precej razvita, tako v preteklosti kot sedanjosti. Mnoga med njimi so oz. še bodo praznovala visoke obletnice delovanja, 50 oz. 60 let.