Kulturno društvo Marno

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Kulturna društva  / 

Kulturno društvo Marno

Nazaj

Kulturno društvo Marno

Mešani pevski zbor Marno

MARNO 44A
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Jože Velikonja
tel.: 031-611-628
e-pošta: jozeve@rth.si

    
Mešani pevski zbor (MePZ) Marno je bil ustanovljen 3.3.2005. Ustanovnega sestanka se je udeležilo 24 krajanov Marnega.

Kot zborovodkinjo smo v svojo sredino povabili go. Kristino Lesjak, ki se je povabilu z veseljem odzvala. Sprejet je bil dogovor, da bodo vaje potekale enkrat tedensko (90 min) v prostorih KS Marno.

Vaje potekajo redno in s časom se je pokazalo, da bo zbor sestavljalo približno 15 rednih članov. Do sedaj smo se srečali že na 60-ih vajah (med poletnimi počitnicami vaj ni bilo). 18.6.2005 je potekala tudi ustanovna skupščina MePZ Marno, na katerem je bil izvoljen Upravni odbor pevskega zbora, katerega člani bodo skrbeli za organizacijske zadeve pri delovanju pevskega zbora.(Predsednik: Jože Velikonja, tajnica: Marta Černelič, blagajnik: Jože Kačič in člana: Vinko Černelič in Kristina Lesjak)

Naš repertoar sestavljajo pretežno narodne in ponarodele pesmi, lotili pa smo se tudi nekaterih težjih, umetnih pesmi.

Zaenkrat smo nastopali na proslavi ob počastitvi krajevnega praznika KS Marno (januar 2006), proslavi za Materinski praznik (marec 2006), Reviji pevskih zborov Hrastnika (april 2006), udeležili smo se tabora pevskih zborov v Šentvidu pri Sitčni (junij 2006) do konca leta pa nameravamo prirediti še letni koncert in mogoče še kaj.