CB radio klub

Avto moto društvo HrastnikCB radio klubČebelarsko društvo HrastnikDruštvo za preprečevanje osteoporozeDruštvo RastKlub Brigadirjev ZasavjaDruštvo diabetikov HrastnikDruštvo Hrast Pina HrastnikDruštvo hrbteničarjev ZasavjeDruštvo invalidov HrastnikDruštvo invalidov SlovenijeDruštvo kmečkih žena in deklet HrastnikDruštvo Sožitje HrastnikDruštvo tabornikov rod temnega hrasta HrastnikDruštvo upokojencev Dol pri HrastnikuDruštvo upokojencev HrastnikDruštvo vojaških vojnih invalidov HrastnikDruštvo vojnih invalidov ZasavjeDruštvo ŽelodkiGasilska zveza HrastnikKlub Študentska organizacija HrastnikKlub za razvoj mladih in odraslih M.GKonjerejsko društvo HrastnikKorak naprej - društvo za poz.sprememebeKrajevna organizacija društva izgnancev HrastnikLetalsko modelarsko društvo KanjaLovska družina Dol pri HrastnikuLovska družina HrastnikZdruženje borcev za vrednote NOBObčinsko združenje slovenskih častnikov HrastnikObmočno združenje RK HrastnikProstovoljno gasilsko društvo Dol pri HrastnikuProstovoljno gasilsko društvo HrastnikProstovoljno gasilsko društvo MarnoProstovoljno gasilsko društvo Prapretno HrastnikProstovoljno gasilsko društvo TurjeProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI HrastnikPtica - društvo za mlade - ZasavjeRadioklub HrastnikRibiška družina HrastnikSadjarsko društvo HrastnikTuristično društvo HrastnikZdruženje šoferjev in avtomehanikov

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

CB radio klub

Cesta 3. julija 3
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Matej Logar
tel.:  041-426-406

    
Razlogi za ustanovitev CB radio kluba Hrast so bili naslednji:

  • v letu 1996 je bilo v Hrastniku sorazmerno veliko število CB operaterjev z domovanjem skorajda v vseh desetih KS. Medsebojno komuniciranje je bilo neorganizirano in marsikdaj na prenizki kulturni ravni. Z ustanovitvijo kluba smo želeli predvsem odpraviti vse negativne pojave, ter bolj organizirano in dostojno uporabo CB naprav tako na območju lastne občine, kot v radijskih stikih s cebejaši širom Slovenije.
  • povezati smo želeli vse cebejaše v en klub, ter omogočiti občasno medsebojno druženje, s ciljem medsebojnega spoznavanja ter izmenjavo izkušenj
  • ker v tistem času še ni bila razvita mobilna telefonija, smo z organizirano CB mrežo želeli doseči učinkovitejšo medsebojno povezovanje, zlasti ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah na celotnem teritoriju občine Hrastnik. Zaradi slednjega je bil CB RK Hrast že kmalu po svoji ustanovitvi vključen v sistem reševanja ob elementarnih in drugih nesrečah občine Hrastnik


Ob ustanovitvi CB RK Hrast nas je bil natanko 20 ustanovnih članov. Število članov pa je hitro naraščalo in že v drugem letu obstoja kluba je imel CB RK Hrast registriranih 84 članov. V letu 1998 nam je Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) na bivpi deponiji industrijskih odpadkov na Blatih odstopil parcelo v izmeri cca 1300 m², za kar mu letno plačujemo minimalno najemnino. V ureditev parcele smo vložili 4800 prostovoljnih delovnih ur, posamezni člani pa so poleg prostovoljnega dela prispevali tudi svoja finančna in materialna sredstva.
Z ogromno požrtvovalnega prostovoljnega dela smo dosegli, da imamo danes čudovito, redno vzdrževano parcelo, ki je marsikateremu društvu lahko za vzor, kaj je mogoče doseči z veliko mero požrtvovalnosti in še večjo mero pridnosti in dela.

Na parceli CB RK Hrast imamo tri lesene objekte, ki nam nudijo odlične pogoje za delo. Ločeni so društveni prostori, operaterski prostor, pisarna. Razpolagamo pa tudi z manjšim zidanim objektom, v katerem imamo prostor za skladiščenje orodja in materiala, ter ločeno sodobni WC. Za sprostitev naših članov in zabavnejše razpoloženje so na parceli CB RK Hrast zgradili tudi balinišče, na katerem smo tudi že organizirali medklubska balinarska tekmovanja.

S pojavom in močno razširitvijo mobilnih telefonov se je interes za uporabo CB postaj v medsebojnem komuniciranju žal močno zmanjšal. Posledično s tem pojavom je začelo upadati tudi članstvo, kar pa se na žalost dogaja verjetno v vseh CB klubih v Sloveniji. Če k temu dodamo še pičla finančna sredstva, ki ne zadoščajo niti za pokrivanje obveznosti kot so najemnina parcele, zavarovanje imetja pri Zavarovalnici Triglav, plačilo porabljene električne energije, da vzdrževanja objektov niti ne omenjamo, je bil osip članstva po svoje razumljiv in pričakovan.

V tem trenutku je v CB RK Hrast še 27 najvztrajnejših članov, se pa vodstvo kluba po svojih močeh trudi, da bi se v prihodnosti število članov povečalo ali ostalo vsaj na tej višini.