Gasilska zveza Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Ostala društva  / 

Gasilska zveza Hrastnik

Nazaj
Avto moto društvo HrastnikCB radio klubČebelarsko društvo HrastnikDruštvo za preprečevanje osteoporozeDruštvo RastKlub Brigadirjev ZasavjaDruštvo diabetikov HrastnikDruštvo Hrast Pina HrastnikDruštvo hrbteničarjev ZasavjeDruštvo invalidov HrastnikDruštvo invalidov SlovenijeDruštvo kmečkih žena in deklet HrastnikDruštvo Sožitje HrastnikDruštvo tabornikov rod temnega hrasta HrastnikDruštvo upokojencev Dol pri HrastnikuDruštvo upokojencev HrastnikDruštvo vojaških vojnih invalidov HrastnikDruštvo vojnih invalidov ZasavjeDruštvo ŽelodkiGasilska zveza HrastnikKlub Študentska organizacija HrastnikKlub za razvoj mladih in odraslih M.GKonjerejsko društvo HrastnikKorak naprej - društvo za poz.sprememebeKrajevna organizacija društva izgnancev HrastnikLetalsko modelarsko društvo KanjaLovska družina Dol pri HrastnikuLovska družina HrastnikZdruženje borcev za vrednote NOBObčinsko združenje slovenskih častnikov HrastnikObmočno združenje RK HrastnikProstovoljno gasilsko društvo Dol pri HrastnikuProstovoljno gasilsko društvo HrastnikProstovoljno gasilsko društvo MarnoProstovoljno gasilsko društvo Prapretno HrastnikProstovoljno gasilsko društvo TurjeProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI HrastnikPtica - društvo za mlade - ZasavjeRadioklub HrastnikRibiška družina HrastnikSadjarsko društvo HrastnikTuristično društvo HrastnikZdruženje šoferjev in avtomehanikov

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Gasilska zveza Hrastnik

Gasilska zveza Hrastnik
Cesta 1. maja 55
1430 HRASTNIK

Informacije:
tel.:  03/56 46 600
fax:  03/56 46 602
e-pošta:  gz.hrastnik@gmail.com

Predsednik GZ Hrastnik: Timotej FUNKEL
Poveljnik GZ Hrastnik: Slavko DRAKSLER    

    
Gasilstvo ima v Hrastniku že dolgo tradicijo. OD ustanovitve prvega gasilskega društva Hrastnik-mesto leta 1887 je preteklo že mnogo let, v kasnejših letih pa so razmere in potrebe narekovale ustanovitev še ostalih gasilskih društev. Z namenom povezovanja teh društev je bila v letu 1955 ustanovljena Občinska gasilska zveza Hrastnik, kar je bil pomemben korak v razvoju požarne varnosti v Hrastniku. Pričelo se je s pridobivanjem kvalitetnega kadra, izobraževanjem, nabavo potrebne opreme in organizacijo gasilskih vaj.
    
V Gasilsko zvezo Hrastnik je bilo v jubilejnem letu 2005, ko smo praznovali 50-letnico delovanja, združeno 8 gasilskih društev:


•        PGD Hrastnik-mesto (kot osrednja gasilska enota v občini Hrastnik s 24-urno dežurno službo)
•        PGD Dol pri Hrastniku
•        PGD Marno
•        PGD Turje
•        PGD Prapretno
•        PIGD Rudnik Hrastnik
•        PIGD TKI Hrastnik
•        PIGD Steklarna Hrastnik

V vseh osem gasilskih društev je včlanjeno preko 500 članov, od tega je 225 operativnih članov. Vsako društvo ima ustanovljeno mladinsko komisijo, komisijo za veterane, komisijo za članice … vse pa so združene v komisijo pri gasilski zvezi. Naša največja naloga je izobraževanje članstva, predvsem mladine in operativnih članov. Organizirajo se tečaji, večje vaje, razne specialnosti pa članstvo opravlja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, kjer so za to idealni pogoji. Pospešeno se posodablja oprema in vozni park, gasilci so opremljeni s tipizirano zaščitno opremo, ki zagotavlja varnost v nevarnih pogojih. Gasilsko zvezo vodi predsednik s člani UO, poveljnik pa skupaj s poveljstvom načrtuje aktivnosti na področju izobraževanja, nabave opreme, načrtovanja večjih gasilskih vaj in organizacijo tekmovanj.

Gasilstvo je povezano z najbolj cenjeno človeško vrlino – humanostjo. Za dobrega gasilca so značilne požrtvovalnost, pogum, nesebičnost in pripravljenost pomagati v še tako nemogočih pogojih. Vse te vrednote pomenijo, da nam sodobni čas in odtujena družba ne more do živega.