Konjerejsko društvo Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Ostala društva  / 

Konjerejsko društvo Hrastnik

Nazaj
Avto moto društvo HrastnikCB radio klubČebelarsko društvo HrastnikDruštvo za preprečevanje osteoporozeDruštvo RastKlub Brigadirjev ZasavjaDruštvo diabetikov HrastnikDruštvo Hrast Pina HrastnikDruštvo hrbteničarjev ZasavjeDruštvo invalidov HrastnikDruštvo invalidov SlovenijeDruštvo kmečkih žena in deklet HrastnikDruštvo Sožitje HrastnikDruštvo tabornikov rod temnega hrasta HrastnikDruštvo upokojencev Dol pri HrastnikuDruštvo upokojencev HrastnikDruštvo vojaških vojnih invalidov HrastnikDruštvo vojnih invalidov ZasavjeDruštvo ŽelodkiGasilska zveza HrastnikKlub Študentska organizacija HrastnikKlub za razvoj mladih in odraslih M.GKonjerejsko društvo HrastnikKorak naprej - društvo za poz.sprememebeKrajevna organizacija društva izgnancev HrastnikLetalsko modelarsko društvo KanjaLovska družina Dol pri HrastnikuLovska družina HrastnikZdruženje borcev za vrednote NOBObčinsko združenje slovenskih častnikov HrastnikObmočno združenje RK HrastnikProstovoljno gasilsko društvo Dol pri HrastnikuProstovoljno gasilsko društvo HrastnikProstovoljno gasilsko društvo MarnoProstovoljno gasilsko društvo Prapretno HrastnikProstovoljno gasilsko društvo TurjeProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI HrastnikPtica - društvo za mlade - ZasavjeRadioklub HrastnikRibiška družina HrastnikSadjarsko društvo HrastnikTuristično društvo HrastnikZdruženje šoferjev in avtomehanikov

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Konjerejsko društvo Hrastnik

Kovk 9/a
1431 Dol pri Hrastniku

Kontakt: Janez Homšek
tel.:  03 56 41 431, 041 583 412
e-pošta: janez.ho@siol.net

PREDSTAVITEV DRUŠTVA


Konjerejsko društvo Hrastnik je prostovoljno združenje rejcev hladnokrvnih in toplokrvnih konj za vzgojo in vzrejo rodovniških in ostalih plemenskih ter športnih konj.

Društvo ima svoj znak (logotip) in pečat.
Znak društva predstavlja ime društva s silhueto kobile z žrebetom.
Pečat je okrogle oblike, premera 3 cm. V sredini je silhueta konjske glave z grivo, ob robu pečata pa je izpisano ime društv.

Namen in naloge društva so:

  • skrbi za razvoj konjereje in izobraževanje konjerejcev;
  • sodeluje z drugimi konjerejskimi društvi;
  • sodeluje s Kmetijsko zadrugo in s Konjerejsko zvezo Slovenije, s tem, da organizira športne in druge prireditve, skupno organizira strokovno izpopolnjevanje konjerejcev, pridobiva strokovno zdravstveno in praktično pomoč pri vzreji plemenskih konj, skupaj organizira športne in druge prireditve;
  • v svoje vrste vključuje vse konjerejce in rejce hladnokrvnih in toplokrvnih konj ter ljubitelje konjereje;
  • organizira razstave in izobraževanje z organiziranjem seminarjev in predavanj ter sejme;
  • pravilno in vsestransko vzgaja svoje člane v konjerejskem duhu;
  • izboljšuje populacijo reje za dosego rejskega cilja;
  • s povezovanjem in sodelovanjem z domačimi in tujimi organizacijami;


V začetku leta 2002 se je porodila v nekaterih naših glavah občanov občine Hrastnik želja po ustanovitvi Konjerejskega društva Hrastnik, predvsem zaradi vse večje prisotnosti konjev v našem dandanašnjem življenju ter istih skupnih interesih: ponovnem obujanju starih običajev – blagoslov konj in konjerejcev, predstavitvi konjev in njihove reje ostalim občanom naše občine, kar krepi tudi narodno zavest in bogati družabno življenje na vasi ter izboljšati turistično ponudbo s postavitvijo registriranih jahalnih poti in postojank rekreativnega jahanja, dvigniti strokovno znanje s predavanji in ekskurzijami samih lastnikov konj ter žrebčarjev, in nenazadnje dvigniti tudi zdravstveno varstvo kopitarjev s strokovnimi predavanji iz področja veterine v sami občini Hrastnik.

Zavedamo se, da je Slovenija domovina ne samo lipicanca, ampak tudi slovenske hladnokrvne pasme in slovenske toplokrvne pasme konj. V občini Hrastnik imamo 2 licencirana plemenska žrebca, in sicer enega pasme haflinger in enega slovenske hladnokrvne pasme. Takratni pobudniki društva smo povabili vse lastnike konj v naši občini, da se naši ideji pridružijo in nas podprejo. Večina teh je to tudi storila ter smo tako začeli aktivno iskati poslovni prostor za ustanovitev in delovanje društva.

V našem društvu se med drugim zelo zavedamo, da ima konj v človekovi zgodovini posebno spoštljivo mesto in to hočemo tudi obdržati. Ne gre samo za koristno stoletno uporabo te plemenite živali za bojne, športne in delovne namene, ampak tudi za simbolično ponazoritev vsega, kar je povezano s človekovo naravo in prizadevanjem: v njem se vidi tekmovalnost, elan, predanost, lovska strast, sla po čimprejšnjem doseganju ciljev.

Tu gre za harmoničnost in uigranost med konjem in lastnikom oz. jahačem.
Ali je kaj bolj vznemirljivega kot v sedlu ubirati prve korake v naravi?
Je še kaj lepšega kot v hlevu izbrati svojega konja, ga med zaupljivim pogovorom osedlati, se povzpeti na konja in ga zajahati ter se odpraviti na sproščujočo ježo v neokrnjeno naravo? Je lahko kaj lepšega kot zdaj v hitrem skoku, zdaj počasi v lahnem diru preskakovati jarke, se sklanjati med drevjem, se mu včasih prepustiti voditi in ga voditi ter premagovati razdalje in ovire?
In – ali je lahko kaj lepšega kot vrniti se na izhodišče, čeprav globoko zadihan, preznojen in pregret, vendar napolnjen z nepopisanimi občutki, polni življenjske energije, in ponuditi konju zahvalo – sladkorček?

Seveda. Tu gre za pristne pozitivne, obojestranske sproščujoče se užitke, polne adrenalina, katere so gojili in spoštovali že naši predniki.
Mi jih želimo občutiti ter ta odnos ohraniti in gojiti naprej.

In to pomeni, biti na konju!