Lovska družina Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Ostala društva  / 

Lovska družina Hrastnik

Nazaj
Avto moto društvo HrastnikCB radio klubČebelarsko društvo HrastnikDruštvo za preprečevanje osteoporozeDruštvo RastKlub Brigadirjev ZasavjaDruštvo diabetikov HrastnikDruštvo Hrast Pina HrastnikDruštvo hrbteničarjev ZasavjeDruštvo invalidov HrastnikDruštvo invalidov SlovenijeDruštvo kmečkih žena in deklet HrastnikDruštvo Sožitje HrastnikDruštvo tabornikov rod temnega hrasta HrastnikDruštvo upokojencev Dol pri HrastnikuDruštvo upokojencev HrastnikDruštvo vojaških vojnih invalidov HrastnikDruštvo vojnih invalidov ZasavjeDruštvo ŽelodkiGasilska zveza HrastnikKlub Študentska organizacija HrastnikKlub za razvoj mladih in odraslih M.GKonjerejsko društvo HrastnikKorak naprej - društvo za poz.sprememebeKrajevna organizacija društva izgnancev HrastnikLetalsko modelarsko društvo KanjaLovska družina Dol pri HrastnikuLovska družina HrastnikZdruženje borcev za vrednote NOBObčinsko združenje slovenskih častnikov HrastnikObmočno združenje RK HrastnikProstovoljno gasilsko društvo Dol pri HrastnikuProstovoljno gasilsko društvo HrastnikProstovoljno gasilsko društvo MarnoProstovoljno gasilsko društvo Prapretno HrastnikProstovoljno gasilsko društvo TurjeProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI HrastnikPtica - društvo za mlade - ZasavjeRadioklub HrastnikRibiška družina HrastnikSadjarsko društvo HrastnikTuristično društvo HrastnikZdruženje šoferjev in avtomehanikov

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Lovska družina Hrastnik

Kal 13
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Fernand Škof
tel.:  041 814 576

   
Lovska družina Hrastnik predstavlja vzhodni del zasavskega lovsko upravljalskega območja. Geografsko se območje razteza od kanjona reke Save in se planotasto povzpne do najvišjih vrhov Ostrega vrha, Kala in Mrzlice na nadmorski višini 1119 m. Za območje je značilno mozaično prepletanje travnikov in gozda, kar daje pokrajini zanimiv in pester videz. Temeljne vrste velike divjadi v lovski družini Hrastnik so: srnjad, divji prašič, gams in muflon. Od male poljske divjadi v LD Hrastnik najdemo poljskega zajca. Od ostalih vrst divjadi so tu še: lisica, jazbec, kuna belica in zlatica, raca mlakarica, navadni polh, sraka, šoja in siva vrana.

LD Hrastnik gospodari z divjadjo na skupni površini 3013 ha, od katere je 2887 ha lovne površine. Letni odvzem srnjadi iz lovišča se giblje med 80 in 100 osebki, odvzem muflonov pa se giblje med 15 in 20. Poleg odstrela so naše prednostne naloge tudi ohranjanje naravnih habitatov za zgoraj navedeno divjad z naslednjimi ukrepi: vzdrževanje grmišč, travnikov in pašnikov sredi gozda, vzdrževanje vodnih virov, ohranjanje in sadnja plodonosnega drevja za izboljšanje prehranskih kapacitet življenjskega okolja.
Sodelujemo pri vzdrževanju krajinske in rastlinske pestrosti. Izredno radi se odzovemo tudi širši javnosti, kateri ob lovskih specialitetah predstavimo naše lovišče in divjad v njem. Temu namenu služi na Kalu postavljen lovski dom. Stoji v čudovitem planinskem okolju na nadmorski višini 935 m. S svojo lovsko sobo, ki sprejme 50 ljudi, je primeren tako za različna druženja kot za izobraževanje. Lovski dom z moderno opremljeno kuhinjo, centralnim ogrevanjem in sobami s kopalnico omogoča prijetno bivanje tudi družinam, ki v poletnem času rade planinarijo, v zimskem pa smučajo na 500 m oddaljenem smučišču v Rajski dolini.

Za lovski turizem namenimo vsako leto odstrel vsaj dveh muflonov in štirih srnjakov. Po želji pa organiziramo tudi skupne love z odstrelom divjega prašiča, poljskega zajca in lisice.