Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Ostala društva  / 

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto

Nazaj
Avto moto društvo HrastnikCB radio klubČebelarsko društvo HrastnikDruštvo za preprečevanje osteoporozeDruštvo RastKlub Brigadirjev ZasavjaDruštvo diabetikov HrastnikDruštvo Hrast Pina HrastnikDruštvo hrbteničarjev ZasavjeDruštvo invalidov HrastnikDruštvo invalidov SlovenijeDruštvo kmečkih žena in deklet HrastnikDruštvo podeželske mladine HrastnikDruštvo Sožitje HrastnikDruštvo tabornikov rod temnega hrasta HrastnikDruštvo upokojencev Dol pri HrastnikuDruštvo upokojencev HrastnikDruštvo vojaških vojnih invalidov HrastnikDruštvo vojnih invalidov ZasavjeDruštvo ŽelodkiGasilska zveza HrastnikKlub Študentska organizacija HrastnikKlub za razvoj mladih in odraslih M.GKonjerejsko društvo HrastnikKorak naprej - društvo za poz.sprememebeKrajevna organizacija društva izgnancev HrastnikLetalsko modelarsko društvo KanjaLovska družina Dol pri HrastnikuLovska družina HrastnikZdruženje borcev za vrednote NOBObčinsko združenje slovenskih častnikov HrastnikObmočno združenje RK HrastnikProstovoljno gasilsko društvo Dol pri HrastnikuProstovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mestoProstovoljno gasilsko društvo MarnoProstovoljno gasilsko društvo Prapretno HrastnikProstovoljno gasilsko društvo TurjeProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI HrastnikPtica - društvo za mlade - ZasavjeRadioklub HrastnikRibiška družina HrastnikSadjarsko društvo HrastnikTuristično društvo HrastnikZdruženje šoferjev in avtomehanikov

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto

Cesta 1. maja 55
1430 HRASTNIK

tel.:  03/56 46 600
fax:  03/56 46 602

e-pošta: pgd.hrastnik@gmail.com
www.facebook.com/pgd.hrastnik

Predsednik: Andrej FERK
Poveljnik: Dejan PEKLAR

PGD Hrastnik - mesto je humanitarna in neprofitna organizacija, ki vključuje na prostovoljni bazi v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivni in operativni dejavnosti v primeru požara oz. drugih nesreč.

Temeljni namen leta 1887 ustanovljenega društva je, da operativno ukrepa v primeru požarov in drugih nesreč, varuje in rešuje ljudi in premoženje, skrbi za preventivne naloge, vzdržuje gasilske prostore, vozila in opremo.

Veliko skrb društvo namenja usposabljanju operativnih članov, vzdrževanju vozil in opreme, vzgoji gasilske mladine in preventivnim dejavnostim varstva pred požari. Bogata društvena dejavnost zbližuje članstvo, ki je med občani cenjeno zaradi vsestranskega nudenja pomoči.