Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Ostala društva  / 

Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Nazaj
Avto moto društvo HrastnikCB radio klubČebelarsko društvo HrastnikDruštvo za preprečevanje osteoporozeDruštvo RastKlub Brigadirjev ZasavjaDruštvo diabetikov HrastnikDruštvo Hrast Pina HrastnikDruštvo hrbteničarjev ZasavjeDruštvo invalidov HrastnikDruštvo invalidov SlovenijeDruštvo kmečkih žena in deklet HrastnikDruštvo Sožitje HrastnikDruštvo tabornikov rod temnega hrasta HrastnikDruštvo upokojencev Dol pri HrastnikuDruštvo upokojencev HrastnikDruštvo vojaških vojnih invalidov HrastnikDruštvo vojnih invalidov ZasavjeDruštvo ŽelodkiGasilska zveza HrastnikKlub Študentska organizacija HrastnikKlub za razvoj mladih in odraslih M.GKonjerejsko društvo HrastnikKorak naprej - društvo za poz.sprememebeKrajevna organizacija društva izgnancev HrastnikLetalsko modelarsko društvo KanjaLovska družina Dol pri HrastnikuLovska družina HrastnikZdruženje borcev za vrednote NOBObčinsko združenje slovenskih častnikov HrastnikObmočno združenje RK HrastnikProstovoljno gasilsko društvo Dol pri HrastnikuProstovoljno gasilsko društvo HrastnikProstovoljno gasilsko društvo MarnoProstovoljno gasilsko društvo Prapretno HrastnikProstovoljno gasilsko društvo TurjeProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna HrastnikProstovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI HrastnikPtica - društvo za mlade - ZasavjeRadioklub HrastnikRibiška družina HrastnikSadjarsko društvo HrastnikTuristično društvo HrastnikZdruženje šoferjev in avtomehanikov

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Turje 20
1430 Dol pri Hrastniku

Kontaktna številka: 031 630271

e- pošta: pgdturje1952@gmail.com

Predsednik: Roman Grešak

Poveljnik: Igor Dornik


   
28. avgusta 1946 je vas Turje uničil velik požar. Po tej katastrofi, ki je zabeležena kot ena največjih , so pričeli vaščani Povše Franc, Sršen Pavle, Završnik Martin, Mejač Jakob, Novak Jože, Dornik Viktor, z ustanavljanjem vaškega gasilskega društva.

Gasilsko društvo je bilo registrirano leta 1952.
Ob ustanovitvi je društvo štelo cca 10 članov.

Prostovoljno gasilsko društvo Turje se vključuje v gasilsko zvezo Hrastnik in pokriva območje KS Turje- Gore.

Društvo vsa leta obstoja polaga posebno skrb izobraževanju svojih članov in s takšnim sistematskim delom dosega zavidljive uspehe.

Gasilsko društvo Turje je eden redkih, ki ima tudi  žensko desetino, ki se redno vključuje v vse akcije.

Posebej uspešne pa so na tekmovalnem področju,udeležujejo se vseh tekmovanj v okviru zasavske regije, desetina pa je sodelovala tudi na državnem tekmovanju in sicer leta 1989 v Kamniku ter 1996 v Celju.

Od skupnega števila članov imamo tudi pionirje in mladince. Takšna sestava članstva potrjuje, da ima društvo pred seboj lepo bodočnost.

Vodstvo društva ne pozablja na svojo materialno osnovo. S prostovoljnim delom in ob skromni pomoči družbe smo si ustvarili vse pogoje za nemoteno delo in požarno varnost okolja, katerega pokrivamo. Zgrajeno imamo 2 požarna bazena v Čreti in Holešendolu, novo gasilsko vozilo, zgradili pa smo tudi nov gasilski dom.