Moto klub Schlossberg

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Društva  / 

Športna društva  / 

Moto klub Schlossberg

Nazaj

Moto klub Schlossberg

MOTO KLUB SCHLOSSBERG
Brdce 50b, 1431 Dol pri Hrastniku
M.Š.:1178164000, D.Š.:66755042

Moto Klub SCHLOSSBERG je bil ustanovljen leta 2001, v register vpisan dne 7.6.2001.

E-pošta: info@mk-schlossberg.si

Klub si svoje prostore deli z lokalnimi čebelarji na naslovu Ulica Prvoborcev, Hrastnik.

UPRAVNI ODBOR KLUBA:

PREDSEDNIK:     Andrej Jerman
PODPREDSEDNIK:     Gregor Koritnik tel.: 041-395-352
TAJNIK:     Anton Brečko
BLAGAJNIČAR:     Matjaž Učakar

Klub skladno s svojim statutom in cilji izvaja naslednje naloge:
- organizira skupinske vožnje motoristov,
- organizira motoristična srečanja,
- organizira in izvaja obiske motorističnih prireditev na lokalni in mednarodni ravni,
- svetuje v zvezi z motorističnimi potovanji, nakupi motorjev in opreme,
- svetuje začetnikom, ipd.

Člani kluba med drugim tudi osveščajo o prometni kulturi, kjer sodelujemo z lokalnimi izobraževalnimi, vzgojnimi, kulturnimi in ostalimi zavodi, društvi, klubi in službami.