Demografski podatki

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Hrastnik v številkah  / 

Demografski podatki

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Demografski podatki

ŠTEVILO PREBIVALCEV

 

Stanje na dan 1.7.2016 (2016H2, Vir: SURS)

Skupaj:  9.314

Moški:    4.578

Ženski:   4.736

 

Gostota naseljenosti: 158,9

Indeks feminitete: 50,80

Indeks staranja: 171,7

Povprečna starost: 45,7 let

Vir: Statistični urad RS, Demografsko področje, Prebivalstvo.

(izpis: 28.11.2016)

 

 

PODATKI O PREBIVALSTVU V OBČINI HRASTNIK PO LETIH 

1. Podatki o prebivalstvu po starostnih skupinah, po spolu, po letih - klikni

2. Podatki o prebivalstvu po naseljih, po spolu, po letih - klikni

 

Naravno gibanje prebivalstva 

Podatki o naravnem gibanju prebivalstva v Občini Hrastnik
naravno gibanje prebivalstva - živorojeni, umrli, naravni prirast 

 

Selitveno gibanje prebivalstva 

prebivalstvo - priseljeni, odseljeni, selitveni prirast 

 

Državljani RS 

prebivalstvo - državljani RS, tujci s stalnim prebivališčem, tujci z začasnim prebivališčem 

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV

-stanje v letu 2015

 Št. gospodinjstev:                                    4070

1 član                                                       1314

- stanje v letu 2011 

 Št. gospodinjstev:                                    4317

1 član                                                      1460

2 člana                                                     1225

3 člani                                                        881                  

4 člani                                                        530

5 članov                                                     159

6+ članov                                                    62 

Povprečna velikost gospodinjstva:                 2,3

Število družin:                                          2905

Družine brez otrok                                      890   

Družine z otroki                                        2015

Povpr. št. otrok v vseh družinah                   1,0

Povpr. št. otrok v vseh družinah z otroci      1,44

- Popis 2002 

Število gospodinjstev: 3.917 

Povprečna velikost gospodinjstva: 2,6 

Št. gospodinjstev z 1 članom: 972 

Št. gospodinjstev z 2 članoma: 1036 

Št. gospodinjstev z 3 člani: 885 

Št. gospodinjstev z 4 člani: 796 

Št. gospodinjstev s 5 člani: 165 

Št. gospodinjstev z 6+ člani: 63 

Vir: Statut Občine Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja št.17/2010-čistopis, 19/2010-popr.

 Statistični urad RS, Popis 2002