Kmetijstvo

Kontaktni podatki

Kontaktne podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Delovni čas
Pon,tor, čet: 7:00 – 15:00
Sre: 7:00 - 17:00
Pet: 7:00 - 13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Kmetijstvo

PODATKI ZA LETO 2010 (SURS, WWW.STAT.SI)

Št. kmetijskih gospodarstev (KMG):      230

Tipologija kmetovanja KMG:

      - specializirani pridelovalec poljščin:  38 KMG

      - specializirani gojitelj trajnih nasadov: 19 KMG

      - specializirani rejec pašne živine: 122 KMG

      - mešana živinoreja: 7 KMG

      - mešana rastlinska pridelava in živinoreja: 37

Zemljišča: 2714 ha

         Kmetijska zemljišča: 1347 ha

         Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU):  1295 ha

         - njive: 68 ha

         - trajni travniki in pašniki: 1153 ha

         - trajni nasadi: 73 ha

Gozd: 1336 ha

Velikostni razred KZU - skupaj: 1295 ha (229 KMG)

   - več kot 0  do pod 2 ha: 54 ha (47 KMG)

   - 2 do pod 5 ha: 264 (79 KMG)

   - 5 do pod 10 ha: 502 ha (71 KMG)

   - 10 ha ali več: 475 ha (32 KMG)

Pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij - za lastno uporabo: 155

    - izključno za lastno uporabo: 132

    - pretežno za lastno uporabo:  23

Pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij - za prodajo:              75

    - prodaja neposredno potrošnikom: 17

    - prodaja preko posrednika:             58

Št. glav velike živine (GVŽ): 876

Št. GVŽ/ha KZU: 0,68

Starostne skupine družinskih članov na kmetijah - skupaj: 808

- starost pod 25 let: 179

- starost od 25 do 35 let: 89

- starost od 35 do 45 let: 124

- starost od 45 do pod 55 let: 125

- starost od 55 do pod 65 let: 108

- starost 65 let ali več: 183 

Lastna kmetijska mehanizacija in oprema (št. kmet. mehanizacije in št. KMG, ki imajo to opremo)

- dvosni traktorji: 233 (181 KMG)

- traktorski plugi: 106 (106 KG)

- traktorske brane in predsetveniki: 81 (78 KMG)

- traktorski priključki za gnojenje: 117 (76 KMG)

- traktorske sejalnice: z

- traktorski sadilniki: ...

- traktorski mulčerji: z

- kosilnice: 302 (209 KMG)

-traktorski obračalniki in zgrabljaniki: 189 (149 KMG)

- balirke in ovijalniki: 15 (11 KMG)

- naprave za dosuševanje sena: 13 (13 KMG) 

- oprema za molžo: 33 (18 KMG)


PODATKI ZA LETO 2000 (SURS, WWW.STAT.SI)

Št. kmetijskih gospodarstev (KMG):      193

Zemljišča: 2487 ha

Kmetijska zemljišča: 1243 ha

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU):  1176 ha

- njive: 72 ha

- trajni travniki in pašniki: 1089 ha

- trajni nasadi: 15 ha

Gozd: 1215 ha

Velikostni razred KZU - skupaj: 1176 ha (193 KMG)

- več kot 0  do pod 2 ha: 35 ha (30 KMG)

- 2 do pod 5 ha: 223 (66 KMG)

- 5 do pod 10 ha: 503 ha (70 KMG)

- 10 ha ali več: 416 ha (27 KMG)

Št. glav velike živine (GVŽ): 948

Št. GVŽ/ha KZU: 0,81

Starostne skupine družinskih članov na kmetijah - skupaj: 692

- starost pod 25 let: 169

- starost od 25 do 35 let: 112

- starost od 35 do 45 let: 86

- starost od 45 do pod 55 let: 100

- starost od 55 do pod 65 let: 105

- starost 65 let ali več: 120

Lastna kmetijska mehanizacija in oprema (št. kmet. mehanizacije in št. KMG, ki imajo to opremo)

- dvosni traktorji: 231 (168 KMG)

- traktorski plugi: 134 (132 KG)

- traktorske brane in predsetveniki: 99 (97 KMG)

- traktorski priključki za gnojenje: 89 (60 KMG)

- traktorske sejalnice: 9 (7 KMG)

- traktorski sadilniki: z

- traktorski mulčerji: ...

- kosilnice: 248 (182 KMG)

-traktorski obračalniki in zgrabljaniki: 128 (111 KMG)

- balirke in ovijalniki: 6 (z KMG)

- naprave za dosuševanje sena: 21 (21 KMG) 

- oprema za molžo: ... (40 KMG)

Vir: SURS

  

Podatki o staležu živali v Hrastniku - različna obdobja