Dopolnilne in druge dejavnosti

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Dopolnilne in druge dejavnosti

Nazaj

Dopolnilne dejavnosti

Zakonsko osnovo za dopolnilno dejavnost daje Zakon o kmetijstvu, ki določa pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in nosilca te dejavnosti. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila.


Dopolnilno dejavnost na kmetiji lahko registrirate pri naslednjih organih:

Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

Tel: 03 56 42 613 

 

 

REGISTRIRANE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI ,vir: AJPES, stanje na dan 30.6.2017

 


1. VRTNARSTVO NAPRET Damjana Napret-Čeperlin, Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 5.2.2002

e-mail: damjana.napret-ceperlin@siol.net


2. Ivanka Rožej, Turje 49, 1431 Dol pri Hrastniku (Sadjarska kmetija, izdelava izdelkov iz lesa, slame, ...)

Registracija: 16.8.2006

e-mail: ivanka.rozej@gmail.com

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

3. Bojan Pavčnik, Draga 4, 1430 Hrastnik (storitve za gozdarstvo)

Registracija: 23.1.2008


4. Franc Bokal, Grča 31, 1431 Dol pri Hrastniku (peka kruha in slaščic, testenine, storitve za gozdarstvo, ...

Registracija: 29.12.2009

e-mail: franc.bokal@gmail.com

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 
5. Marija Simončič, Podkraj 29, pošta 1430 Hrastnik (peka kruha in peciva)

registracija: 21.7.2011

e-mail: niko.simoncic@amis.net

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

6. ZELIŠČNI VRT CVETKA Kovačič Terezija, Čeče del 84, 1430 Hrastnik

registracija: 18.10.2011

http://www.zelisca-cvetka.si/

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

7. Makek Jožica, Turje 30, 1431 Dol pri Hrastniku (peka kruha in peciva, ...)

Registracija: 17.2.2012

e-mail: jozica.makek@gmail.com

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

8. Janez Homšek, Kovk 2, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 28.3.2013

9. Snežana Žerko, Naselje Aleša Kaple 7J, 1430 Hrastnik (izdelki iz industrijske konoplje, ...)

Registracija: 8.1.2014

e-mail: snezana24@gmail.com

 

10. Anton Štaut,  1431 Dol pri Hrastniku (izdelki iz medu, sadna vina, ...

Registracija: 17.12.2014

e-mail: anton.staut@gmail.com

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

11. Iris Potočin, Podkraj 61A, 1430 Hrastnik (peka kruha in peciva, ...)

Registracija: 13.1.2015

e-mail: iris.potocin@gmail.com

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

12. Anže Rovšek, Kovk 26, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 22.2.2017

 

13. Nada Grešak, Turje  1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 28.2.2017

Izvaja prodajo na tržnici, na prireditvah, ...

 

PRODAJA SADJA

 

Jurij Mejač, Turje 3, 1431 Dol pri Hrastniku (ekološka kmetija)


Alojz Klemen, Planinska cesta 4, 1431 Dol pri Hrastniku


Josip Sovre, Studence 11, 1431 Dol pri Hrastniku


Olga Gričar, Brnica 16, 1430 Hrastnik


Ivanka Rožej, Turje 49, 1431 Dol pri Hrastniku

Na vrh