Dopolnilne in druge dejavnosti

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Dopolnilne in druge dejavnosti

Nazaj

Dopolnilne dejavnosti

Zakonsko osnovo za dopolnilno dejavnost daje Zakon o kmetijstvu, ki določa pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in nosilca te dejavnosti. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila.

Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti, obseg in pogoje  je podrobneje predpisala vlada v Uredbi  vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. List RS št., 45/08-Zkmet1, 58/14 - uporablja se od 12.8.2014 dalje).

Uredba - klikni


Dopolnilno dejavnost na kmetiji lahko registrirate pri naslednjih organih:

Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.INFORMACIJE O REGISTRACIJI DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH:

  • E-uprava: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

          http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1304&sid=1001

 

Predpisi na področju kmetijstva - klikni

 

REGISTRIRANE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI ,vir: AJPES, stanje na dan 21.8.2015


1. VRTNARSTVO NAPRET Damjana Napret-Čeperlin, Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 5.2.2002

e-mail: damjana.napret-ceperlin@siol.net

01.190. Pridelava cvetja in drugih enoletnih rastlin

47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah


2. Ivanka Rožej, Turje 49, 1431 Dol pri Hrastniku (Sadjarska kmetija)

Registracija: 16.8.2006

e-mail: ivanka.rozej@gmail.com

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

10.390 Dr. Predel. in konzev. sadja in zelenjave

10.830 Predelava čaja in kave

74.900 Dr. nerazv. strokovne in teh. dejavn.

77.310 Dajanje kmet. stroj. In opreme v najem

79.900 Rezervacije in s potov. povez. dejavnosti

82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj

85.590 Dr.n.izobr.izpopolnj. in usposabljanje

- jabolčni bistri in motni sok, suho sadje (jabolka, hruške, slive), jabolčni kis, jabolčnik (jabolčno vino), sok rdeče pese, marmelade (jabolka, sliva, kutina), vložene vrtnine (kumare, fižol).

- prodaja sadja - jabolka IPS: idared, jonagold, mucu, elstar, zlati delišes, briburne

- prodaja sadja travniških sadovnjakov: bobovec, krivopecelj, mušanc, voščenke

3. Bojan Pavčnik, Draga 4, 1430 Hrastnik

Registracija: 23.1.2008

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

02.400 Storitve za gozdarstvo

4. Andreja Doberšek Razdevšek, Kovk 15, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 28.11.2008

e-mail: andreja.razdevsek@gmail.com

10.310 Predelava in konzenviranje krompirja

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.830 Predelava čaja in kave

47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah

79.900 Rezervacije in s potovanji povezane dejavnosti

85.590 Drugo n. izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje


5. Franc Bokal, Grča 31, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 29.12.2009

e-mail: franc.bokal@gmail.com

02.200 Sečnja

02.400 Storitve za gozdarstvo

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.730 Proizvodnja testnin

16.100 Žaganje, skobljanje, impregniranje lesa

56.105 Turistične kmetije brez sob

 
6. Marija Simončič, Podkraj 29, pošta 1433 Radeče

Registracija: 21.7.2011

e-mail: niko.simoncic@amis.net

10.390 Dr. predel. In konzerv. sadja in zelenjave

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.730 Proizvodnja testenin

 

 

7. ZELIŠČNI VRT CVETKA Kovačič Terezija, Čeče del 84, 1430 Hrastnik

Registracija: 18.10.2011

e-mail: zelisca.cvetka@gmail.com

 10.390 Dr. predel. In konzerv. sadja in zelenjave

 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah

 79.900 Rezervacije in s potovanji povezane dejavnosti


8. Makek Jožica, Turje 30, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 17.2.2012

e-mail: jozica.makek@gmail.com

10.310 Predelava in konzenviranje krompirja

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

   

9. DOMAČE ZAME Maja Jenko, Prapretno del 23A, 1430 Hrastnik

Registracija: 19.3.2013

e-mail: domace.zame@gmail.com

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513715992068878.1073741850.506486876125123&type=3

10.310 Predelava in konzerviranje krompirja

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.610 Mlinarstvo

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

10.720 Proizvodnja prepeč. , piškotov, trajnega peciva

10.730 Proizvodnja testenin

10.830 Predelava čaja in kave

10.840 Proizvodnja začib, čajev in drugih dodatkov

10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih dodatkov, drugje nerazvrš.

11.010 Proizvodnja žganih pijač

11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

11.050 Proizvodnja piva

16.100 Žaganje, skobljanje , impregniranje lesa

16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute in slame

35.119 Druga proizvodnja električne energije

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, na tržnicah, stojnicah


10. Janez Homšek, Kovk 2, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 28.3.2013

16.100 Žaganje, skobljanje, impregniranje lesa

16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute in slame


11. Snežana Žerko, Naselje Aleša Kaple 7J, 1430 Hrastnik

Registracija: 8.1.2014

e-mail: snezana24@gmail.com

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

10.720 Proizvodnja prepeč. , piškotov, trajnega peciva

10.730 Proizvodnja testenin

10.830 predelava čaja in kave

10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih dodatkov, drugje nerazvrš.

11.010 Proizvodnja žganih pijač

11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

32.990 Drugje nerazvr. predelovalne dejavnosti

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, na tržnicah, stojnicah

79.900 Rezervacije in s potovanji povezane dejavnosti

 


12. Lora Hlastec, Krištandol 10, 1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 3.6.2014

e-mail:

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

10.720 Proizvodnja prepeč., piškotov, trajnega peciva

10.730 Proizvodnja testenin

13. Anton Štaut,  1431 Dol pri Hrastniku

Registracija: 17.12.2014

e-mail: anton.staut@gmail.com

10.890 Proizvodnja drugih prehramb. izdelkov, d.n.

11.010 Proizvodnja žganih pijač

11.030 Proizvodnja sadnih vin, ipd. fermentiranih pijač

11.050 Proizvodnja piva

32.990 Druge predelovalne dejavnosti

68.200 Odd. in obrat. lastnih ali najetih neprem.

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

14. Iris Potočin, Podkraj 61A, 1430 Hrastnik

Registracija: 13.1.2015

e-mail: iris.potocin@gmail.com

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščicPRODAJA SADJA

 

Jurij Mejač, Turje 3, 1431 Dol pri Hrastniku (ekološka kmetija)

- Bobovec (jabolka)

- Carjevič (jabolka)

- Boskop (jabolka)


Alojz Klemen, Planinska cesta 4, 1431 Dol pri Hrastniku

Tel.: 03 56 48424

v času od 6.00-7.00 in 20.00-21.30

- Bobovec (jabolka - za konzumno prodajo in za predelavo)

- Carjevič (jabolka - za konzumno prodajo in za predelavo)

- Gorenjska voščenka (jabolka - za konzumno prodajo in za predelavo)

- Kosmač (jabolka - za predelavo)

- Mošancelj (jabolka - za predelavo)


Josip Sovre, Studence 11, 1431 Dol pri Hrastniku

Tel.: 03 56 43011

v času od 6.00-8.00 in 19.00-22.00

- Bobovec (jabolka - za predelavo)

- Mošancger(jabolka - za predelavo)


Olga Gričar, Brnica 16, 1430 Hrastnik

GSM: 031-706-167

- Bobovec (jabolka - za predelavo)

- Mošancelj (jabolka - za predelavo)

- Lederce( jabolka - za predelavo)

- v letu 2006 so že prodana


Ivanka Rožej, Turje 49, 1431 Dol pri Hrastniku

GSM: 031 662 218  E-MAIL: IVANKA.ROZEJ@GMAIL.COM

Visokodebelna drevesa (travniški sadovnjak)

- Bobovec (jabolka - za predelavo)

- Štajerski Mošancelj (jabolka - za predelavo)

- Krivopecelj (jabolka - za konzumno prodajo in za predelavo)

- Boskop (jabolka - za predelavo)

- Carjevič (jabolka - za predelavo)

- Dolenjska voščenka (jabolka - za konzumno prodajo in za predelavo)

- Mičurinka (jabolka - za predelavo)

- Kanatka (jabolka - za predelavo)

- Ranete (jabolka - za predelavo)

Nizkodebelna drevesa (intenzivni sadovnjak)

-Zlati delišes (jabolka - za konzumno prodajo)

-Elstar (jabolka - za konzumno prodajo)

-Jonagold (jabolka - za konzumno prodajo)

-Brajburn (jabolka - za konzumno prodajo)

-Mutsu (jabolka - za konzumno prodajo)

-Idared (jabolka - za konzumno prodajo)

-Delbar (jabolka - za konzumno prodajo) 

Na vrh