Dopolnilne in druge dejavnosti

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Dopolnilne in druge dejavnosti

Nazaj

Dopolnilne dejavnosti

Zakonsko osnovo za dopolnilno dejavnost daje Zakon o kmetijstvu, ki določa pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in nosilca te dejavnosti. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila.


Dopolnilno dejavnost na kmetiji lahko registrirate pri naslednjih organih:

Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

Tel: 03 56 42 613 

 

 

REGISTRIRANE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Na območju Hrastnika imamo zabeleženo 11 kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. (vir: AJPES - Poslovni register Slovenije, na dan 1.2.2019).

https://www.ajpes.si/prs/

(napišite izbor: občina: Hrastnik; status: aktivne enote; oblika: nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

 

Na vrh