Državne pomoči- kmetijstvo

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Državne pomoči- kmetijstvo

Nazaj

Dodeljene državne pomoči oziroma pomoči de minimis v kmetijstvu

 

De minimis - naložbe v dopolnilne dejavnosti, v trženje, ....

 Skupinske izjeme - naložbe v kozolce, kašče, hleve, opremo za hleve, ... - primarna kmetijska dejavnost