Informacije in povezave

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Informacije in povezave

Nazaj

KORISTNE INFORMACIJE IN POVEZAVE

PODPORNO OKOLJE

 

Upravna enota Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 42 613

E-mail: ue.hrastnik@gov.si

Storitve: vpis kmetijskega gospodarstva oz. KMG  (GERK-ov, nosilca KMG, namestnika KMG, ...), registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji, promet kmetijskih zemljišč, zaščitene kmetije, ...

- Informacije o vpisu kmetijskega gospodarstva v register KMG

http://rkg.gov.si/GERK/Pomoc/sc.jsp?action=cat&cat_id=8

http://rkg.gov.si/GERK/Pomoc/sc.jsp?action=cat&cat_id=101

- Informacije o GERK-ih (Grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva)

http://rkg.gov.si/GERK/Pomoc/sc.jsp?action=entry&entry_id=306

 

 

 

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 54 350   FAx.: 03 56 54 369

e-mail: obcina.hrastnik@hrastnik.si

www.hrastnik.si

Storitve: subvencije (javni razpis), prijava škode na kmetijskih zemljiščih in kulturah po neurju , ...

 

 

 

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 

Svetovalna služba, Cesta 9. avgusta 78, 1410 Zagorje ob Savi

Tel. 03 56 79 391  

e-mail: janja.zagar@lj.kgzs.si

http://lj.kgzs.si/2/kontakti-zaposleni/oddelek-za-kmetijsko-svetovanje-izpostave/zagorje.aspx

Odbor Izpostave KGZ Hrastnik (predstavniki kmetov, ...)

http://www.kgzs.si/kv/organi-zbornice/obmocne-enote/ljubljana/izpostava-hrastnik.aspx

Svetovanje - informacije

http://lj.kgzs.si/1/kmetijsko-svetovanje.aspx

Storitve: subvencije za posamezne ukrepe (OMD, krave dojilje, ...), svetovanje in ogled na terenu za kmete, društva, ki delujejo na področju kmetijstva, ...

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, KE Zagorje

Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi

Tel.: 03 56 61 015

http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/ljubljana/krajevne-enote/ke-zagorje/index.html 

 e-mail:ke.zagorje@zgs.si

Svetovanje - informacije

http://www.zgs.si/slo/delovna-podrocja/index.html

Storitve: svetovanje na področju gozdarstva, projava škode, ki jo je povzročila divjad, ...

 

 

Društvo za razvoj podeželja Zasavje (LAS)

Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi

Tel.: 03 56 34 380

http://www.las-zasavje.si

organi, komisije - klikni  

Storitve: subvencije za projekte na podrčju razvoja podeželja, sodelovanje pri skupnem nastopu in promociji zasavskega podeželja (darilni katalog, program ogleda zasavskega podeželja, ...), ...

 

Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.

Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice

Tel.: 03 73 44350    Fax.: 03 73 44 366

E-mail: kz-lasko@amis.net

www.kz-lasko.si 

 

 

Kmetijska zadruga Izlake, z.o.o.

izlake 40, 1411 Izlake

Tel.: 03 56 57 700

E-mail: info@kz-izlake.si

www.kz-izlake.si

 

JARINA , Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

Tel.: 01 897 21 04

E-mail: info@jarina.si

www.jarina.si


Čebelarska zveza Slovenije, 

Svetovalna služba, Brdo 8, 1225 Lukovica

Tel. poslovna sekretarka 041-370-409   e-mail: barbara.dimc@czs.si

Več informacij - www.czs.si

Storitve: svetovanje na področju čebelarstva

http://www.czs.si/css_predstavitev.php

 

Združenje ekoloških kmetov ZDRAVO ŽIVLJENJE

Stari trg 1, 1225 Lukovica

Tel: 01 724 4855   predsednik Ocepek Janez 041-310-164

E-mail: zdruzenje-zekzz@gmail.com

http://www.zdruzenje-zekzz.si/

Storitve: svetovanje na področju ekološkega kmetovanja

 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije (ZEEKS) - Zveza BIODAR

Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 230 12 01 oz. 051 69 26 90     Fax.: 01 232 14 11

http://www.zveza-ekokmet.si

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

Tel.: 041-797-613    Fax.: 02 585 1359

 http://www.drustvo-podezelje.si/

 

Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 28 05 262    Fax.: 01 28 05 255

E-mail: info@kis.si

www.kis.si (analize vzorcev zemlje, ...)

 

Gozdarski inštitut Slovenije

Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 200 7802    Fax.: 01 257 3589

E-mail: info@gozdis.si

www.gozdis.si

 

 

  

JAVNI RAZPISI

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

2. Občina Hrastnik

www.hrastnik.si

http://hrastnik.si/za_obcane/javni_razpisi_in_narocila/

3. Društvo za razvoj podeželja Zasavje

www.las-zasavje.si

http://www.las-zasavje.si/stran.php?14