Informacije in povezave

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Informacije in povezave

Nazaj

KORISTNE INFORMACIJE IN POVEZAVE

PODPORNO OKOLJE

 

Upravna enota Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 42 613

E-mail: ue.hrastnik@gov.si

Storitve: vpis kmetijskega gospodarstva oz. KMG  (GERK-ov, nosilca KMG, namestnika KMG, ...), registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji, promet kmetijskih zemljišč, zaščitene kmetije, ...

 

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 54 350   FAX.: 03 56 54 369

e-mail: obcina.hrastnik@hrastnik.si

www.hrastnik.si

Storitve: subvencije (javni razpis), prijava škode na kmetijskih zemljiščih in kulturah po neurju , ...

 

 

 Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 

Svetovalna služba, Cesta 9. avgusta 78, 1410 Zagorje ob Savi

Tel. 03 56 79 391  

Storitve: subvencije za posamezne ukrepe (OMD, krave dojilje, ...), svetovanje in ogled na terenu za kmete, društva, ki delujejo na področju kmetijstva, ...

 

Zavod za gozdove Slovenije, KE Zagorje

Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi

Tel.: 03 56 61 015

http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/ljubljana/krajevne-enote/ke-zagorje/index.html 

 e-mail:ke.zagorje@zgs.si

Storitve: svetovanje na področju gozdarstva, projava škode, ki jo je povzročila divjad, ...

 

 Partnerstvo LAS Zasavje (LAS)

Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 32 960

Storitve: svetovanje in denarne pomoči za projekte na področju razvoja podeželja, sodelovanje pri skupnem nastopu in promociji zasavskega podeželja (darilni katalog, program ogleda zasavskega podeželja, ...), ...

 

Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.

Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice

Tel.: 03 73 44350    Fax.: 03 73 44 366

E-mail: kz-lasko@amis.net

www.kz-lasko.si 

 

 Kmetijska zadruga Izlake, z.o.o.

izlake 40, 1411 Izlake

Tel.: 03 56 57 700

E-mail: info@kz-izlake.si

www.kz-izlake.si

 

JARINA , Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

Tel.: 01 897 21 04

E-mail: info@jarina.si

www.jarina.si


Čebelarska zveza Slovenije, 

Svetovalna služba, Brdo 8, 1225 Lukovica

Več informacij - www.czs.si

Storitve: svetovanje na področju čebelarstva

 

Združenje ekoloških kmetov ZDRAVO ŽIVLJENJE

Stari trg 1, 1225 Lukovica

E-mail: zdruzenje-zekzz@gmail.com

http://www.zdruzenje-zekzz.si/

Storitve: svetovanje na področju ekološkega kmetovanja

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

 http://www.drustvo-podezelje.si/

 

Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

E-mail: info@kis.si

www.kis.si (analize vzorcev zemlje, ...)

 

Gozdarski inštitut Slovenije

Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 200 7802    Fax.: 01 257 3589

E-mail: info@gozdis.si

www.gozdis.si

 

 

  

JAVNI RAZPISI

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

 

2. Občina Hrastnik

www.hrastnik.si

http://hrastnik.si/za_obcane/javni_razpisi_in_narocila/

 

3. Partnerstvo LAS Zasavje

http://www.las-zasavje.eu/