LAS Zasavje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

LAS Zasavje

Nazaj

Lokalna akcijska skupina (za razvoj podeželja)

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014 - 2020

V programskem obdobju 2014 -2020 deluje Partnerstvo LAS Zasavje. Vodilni partner partnerstva je Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik.

 

SPLETNA STRAN

www.las-zasavje.eu/

 

 

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 -2013 

V programskem obdobju 2007-2013 je bila na območju Zasavja ustanovljena prva lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja - LAS Zasavje.  Dne 29.11.2007 je bilo v Trbovljah ustanovljeno Društvo za razvoj podeželja Zasavje, ki je imelo status LAS-a za obdobje 2007 - 2013. Društvo je bilo financirano tudi s sredstvi LEADER - 4. os PRP 2007-2013. Društvo še deluje, saj mora poročati o izvedenih projektih najmanj 5 let po zaključku projekta (torej do leta 2020).

SPLETNA STRAN

www.las-zasavje.si

 

Film: Perpektiva zasavskega podeželja

https://www.facebook.com/photo.php?v=695155917205378

 

PROJEKTI V OBDOBJU 2007 -2013

Izvedbeni načrt 2009

- Buče skozi letne čase

- Vključimo posameznike in ostale subjekte v aktiven razvoj podeželja - začnimo z najmlajšimi in ženskami

- Pridelujmo hrano na zdrav način tudi v Zasavju

- Kostanj - ga dovolj poznamo?

- Kaj ustvarjamo?

- Motiviranje in usposabljanje za iskanje turističnih priložnosti v okolju na območju LAS - društvo za razvoj podeželja Zasavje

- Povečanje uporabe e-informacij s ciljem spodbujanja podjetništva na podeželju

- Kulturno turističen center Mlinše

- Pozdrav s podeželja

- Obleka naredi človeka

 

Izvedbeni načrt 2010

 - Obrt in podjetništvo - informacijsko motivacijske delavnice

- Vrata do nature

- Zeliščno zelenjavni in sadni vrtovi Zasavja - naša dediščina in priložnost

- Podjetniški krožek

- Uvodno podjetniško usposabljanje

- Mlini  v naši okolici

- Rudarska dediščina - priložnost za razvoj turizma na območju LAS

- Naravoslovna gozdna učna pot Dobovec

- Ureditev jahalnega poligona in postavitev plastične ograje okoli jahalne maneže

- Zbirka kmečkega orodja

 

Izvedbeni načrt 2011

- S podeželja v naše domove

- Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju

- Izdelki iz šibja - podeželska tradicija in priložnost za domačo obrt - košare

- Zdravilne rastline - iz tradicije v poslovno priložnost

- Na vasi nekoč

- Mreža zasavskih ekoloških kmetij

- Trženja zasavskega podeželja

 

Izvedbeni načrt 2012 I.

- Sušilnica sadja kot etnološki spomenik

- Ureditev pogojev za postavitev etnografskih zbirk, pripomočkov in orodja domačije Medved iz 19. in 20. stoletja

- Zasavski gasilski muzej Kandrše

- Ohranjanje rudarske tradicije - Perkmandeljčev pohod skozi Rudnik

 

Izvedbeni načrt - 2012 II.

- Vse drugačne - tri krasne

- Fosili v Zasavju

- Ekološko zatiranje plevela - Ecobrena

- Botanična učna pot Urtica

- Ovce in njihove zgodbe

- Razvoj športno rekreativnih dejavnosti v Zagorski dolini