LAS Zasavje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

LAS Zasavje

Nazaj

Lokalna akcijska skupina (za razvoj podeželja)

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014 - 2020

V programskem obdobju 2014 -2020 deluje Partnerstvo LAS Zasavje. Vodilni partner partnerstva je Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik.

SPLETNA STRAN

www.las-zasavje.eu/

PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2020

So še v obdelavi.

 

 

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 -2013 

V programskem obdobju 2007-2013 je bila na območju Zasavja ustanovljena prva lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja - LAS Zasavje.  Dne 29.11.2007 je bilo v Trbovljah ustanovljeno Društvo za razvoj podeželja Zasavje, ki je imelo status LAS-a za obdobje 2007 - 2013. Društvo je bilo financirano tudi s sredstvi LEADER - 4. os PRP 2007-2013. Društvo še deluje, saj mora poročati o izvedenih projektih najmanj 5 let po zaključku projekta (torej do leta 2020).

SPLETNA STRAN

www.las-zasavje.si

Film: Perpektiva zasavskega podeželja

https://www.facebook.com/photo.php?v=695155917205378

PROJEKTI V OBDOBJU 2007 -2013

IZVEDBENI PROJEKTI 2009 - klikni

IZVEDBENI PROJEKTI 2010 - klikni

IZVEDBENI PROJEKTI 2011 - klikni

IZVEDBENI PROJEKTI 2012 - NIP I. - klikni

IZVEDBENI PROJEKTI 2012 - NIP II. - klikni