Tržnica

TRŽNICA

Javna tržnica je locirana na naslovu Naselje Aleša Kaple 9a, Hrastnik, na parcelah št. 384/4 (skladišče, sanitarije), št. 384/8 (odprti del tržnice z nadstreškom). Locirana je v centru Hrastnika v bližini banke, blagovnice, spomenika rudarjev.

 

Tržnico sestavlja pokriti del tržnega prostora, kjer se neposredno trguje z blagom ter pomožnimi prostori in manipulativnimi prostori. Pomožni prostori so skladiščni prostori za shranjevanje blaga, prostor za shranjevanje premične opreme tržnega prostora in sanitarije.

 

V skladu z odlokom o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne javne gospodarske službe upravljanje tržnice v Hrastniku (UVZ, št. 6/2010) je za trenutnega upravljalca tržnice izbrano podjetje KSP Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

 

Za prodajo na tržnici se obrnite na upravljalca tržnice, KSP Hrastnik, d.d.. Dovoljena je le prodaja izdelkov in pridelkov, ki je registrirana - upravljalcu morate oddati dokumentacijo o registraciji dejavnosti za proizvode in pridelke, ki jih prodajate na tržnici.

Kmetije, ki prodajajo mesne in mlečne izdelke (predelava mesa, predelava mleka) morajo upravljavcu posredovati dokumentacijo o registraciji obrata za predelavo mesa oz. mleka (VURS). enako velja za čebelarje - predelava medu (medica, propolis, ...).

Kontakt upravljavca:

Tel.: 03 56 42 310 - tajništvo KSP Hrastnik, d.d.

http://www.ksphrastnik.si

 

 

TRŽNI DNEVI NA JAVNI TRŽNICI V HRASTNIKU

četrtek, petek, sobota od 7.00 do 13.00 ure 

 

 

TRŽNI RED NA TRŽNICI

Z Odlokom o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, 31/2009, 23/2011) je določen tržni red.

Odlok - klikni

 

 

CENIK STORITEV

Cenik storitev na tržnici v Hrastniku (velja od 1.1.2018 dalje za vse gospodarske javne službe) - klikni

V letu 2017 so bile uvedene novosti glede najema prostora oz. stojnic.

Cene za najem so nižje za daljša obdobja najema (letni, polletni, trimesečni najem).

 

 

Ob sobotah se v okviru prireditve "Podeželje in mi" prodajajo izdelki slovenskih kmetij ( brezplačne stojnice za kmetije, ki prodajajo lastne proizvode in pridelke, prisotnost najmanj od 8.00 do 10.00 ure - za hrastniške kmetije in kmetije izven Hrastnika.

 

Na tržnici se izvajajo tudi najrazličnejše lokalne prireditve (Festival Funšterc, Poletni festival knjižnice, prireditve v decembru, ...).

Ponudbo si lahko ogledate na spletni strani upravljavca tržnice KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 

Link: http://www.ksphrastnik.si/dejavnosti/trznica.html