Tržnica

TRŽNICA

Javna tržnica je locirana na naslovu Naselje Aleša Kaple 9a, Hrastnik, na parcelah št. 384/4 (skladišče, sanitarije), št. 384/8 (odprti del tržnice z nadstreškom). Locirana je v centru Hrastnika v bližini banke, blagovnice, spomenika rudarjev.

 

Tržnico sestavlja pokriti del tržnega prostora, kjer se neposredno trguje z blagom ter pomožnimi prostori in manipulativnimi prostori. Pomožni prostori so skladiščni prostori za shranjevanje blaga, prostor za shranjevanje premične opreme tržnega prostora in sanitarije.

 

V skladu z odlokom o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne javne gospodarske službe upravljanje tržnice v Hrastniku (UVZ, št. 6/2010) je bilo za upravljalca tržnice izbrano podjetje KSP Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

 

Za prodajo na tržnici se obrnite na upravljalca tržnice, KSP Hrastnik, d.d.. Dovoljena je le prodaja izdelkov in pridelkov, ki je registrirana - upravljalcu morate oddati dokumentacijo o registraciji dejavnosti za proizvode in pridelke, ki jih prodajate na tržnici.

Kmetije, ki prodajajo mesne izdelke (predelava mesa) morajo upravljavcu posredovati dokumentacijo o registraciji obrata za predelavo mesa (VURS).

Tel.: 03 56 42 310 - tajništvo Suzana Knežak oz. Fabjan Jani (vodja tržnice)

http://www.ksphrastnik.si

 

 

Tržni dnevi: četrtek, petek, sobota od 7.00 do 13.00 ure

 

 

Tržni red

Z Odlokom o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, 31/2009, 23/2011) je določen tržni red.

Odlok - klikni

 

Cenik storitev

Cenik storitev na tržnici v Hrastniku (velja od 1.1.2017 dalje) - klikni

V letu 2017 so uvedene novosti glede najema prostora oz. stojnic.

Cene za najem so nižje za daljša obdobja najema (letni, polletni, trimesečni najem).

 

Ob sobotah se v okviru prireditve "Podeželje in mi" prodajajo izdelki slovenskih kmetij ( brezplačne stojnice za kmetije, ki prodajajo lastne proizvode in pridelke, prisotnost najmanj od 8.00 do 10.00 ure - za hrastniške kmetije in kmetije izven Hrastnika.

 

Na tržnici se izvajajo tudi najrazličnejše lokalne prireditve (Festival Funšterc, Poletni festival knjižnice, prireditve v decembru, ...).

Ponudbo si lahko ogledate na spletni strani upravljavca tržnice KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

 

Link: http://www.ksphrastnik.si/dejavnosti/trznica.html