Osnovni podatki

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Ceste  / 

Osnovni podatki

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Osnovni podatki

Javne ceste so po Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - Odl. US; v nadaljevanju: ZCes-1) tiste ceste, ki jih država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javne ceste določene kategorije in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. Javne ceste se tako delijo na državne in občinske ceste, njihova gradnja in vzdrževanje pa sta v javnem interesu.

 

Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini, in se glede na pomen za promet in povezovalno funkcijo kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti. Kategorizacijo občinskih cest v Občini Hrastnik določa Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/1999, 7/2006, 29/2009, 18/2014).

 

Karta cestnega omrežja