Zimska služba

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Ceste  / 

Zimska služba

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Zimska služba

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest obsega tudi izvajanje zimske službe, ki je v sklopu rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih, najtežja in tudi najbolj zahtevna dejavnost. Nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb bi v zimskem času lahko povzročilo veliko gospodarsko škodo, zato je v skladu s predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa nujno organizirati kakovostno službo za zimsko vzdrževanje cest.


Sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah, je zaradi nemotenega izvajanja brez večjih zastojev prometa določen v izvedbenem programu zimske službe, kjer so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila delavcem, vključenim v izvajanje zimske službe. Zimska služba poteka od 15.11. do 15.03., ki je obdobje določeno za izvajanje zimske službe, po potrebi pa se izvaja tudi pred 15. novembrom in po 15. marcu. V tem času se zimska služba izvaja po določenem prednostnem redu z usposobljenimi ekipami in mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe. Družba AGM Nemec d.o.o. na svojem območju vzdržuje 47,654 km lokalnih cest, 40,527 km javnih poti in 12,526 km nekategoriziranih cest, v skupni dolžini 100,707 km, ter 6,060 km pločnikov, 1.105 m2 avtobusnih postajališč in 3.950 m2 parkirišč, družba KSP Hrastnik d.d. pa 18,228 km lokalnih cest, 18,465 km javnih poti in 1,754 km nekategoriziranih cest, v skupni dolžini 38,447 km, ter 6,630 km pločnikov, 455 m2 avtobusnih postajališč in 18.560 m2 parkirišč.

 

Seznam cest, parkirišč in drugih javnih površin na katerih se izvaja zimska služba v okviru obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest z navedenim izvajalcem najdete na naslednji povezavi.

 

Zaradi zahtevnosti izvajanja del zimske službe že od 1.10. do 15. 11. potekajo pripravljalne aktivnosti, ki obsegajo predvsem postavitev zimske signalizacije, postavitev snežnih kolov, pripravo deponij za posipne materiale, pripravo zimske mehanizacije in izobraževanje delavcev. Po končanem zimskem obdobju pa se v času od 15.3. do 15.4. izvaja predvsem čiščenje cest z odstranjevanjem zimske signalizacije, opreme in cestnih naprav za zimsko službo, pospravljanje in čiščenje deponij, čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije, ureditev okolice cestišča ter odpiranje morebitnih zaprtih cest.