Energetika

S področja energetike se na območju Občine Hrastnik kot izbirne lokalne gospodarske javne službe zagotavljajo distribucija toplote in dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ter urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

 

Občina Hrastnik ima v skladu z zakonodajo s področja energetike sprejet tudi lokalni energetski koncept, ki predstavlja osnovni razvojni program lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije.