Predpisi

Pravna podlaga

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup