Osnovni podatki

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Živali  / 

Osnovni podatki

Nazaj

Osnovni podatki

Psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku so hišne živali, katerih zaščito urejata Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013 – UPB3) in Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/2009, 89/2014). Prvenstveno so skrbniki živali tisti, ki odgovarjajo za živali, ne glede na to ali so njeni lastniki ali zanjo le skrbijo.

 

Skrbnik hišnih živali mora storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi - zagotoviti mora primerno bivališče, hrano, vodo in oskrbo živali, svobodo gibanja, dovolj prostora, če je žival privezana ali zaprta, primerno svetlobo, toploto, vlažnost, zračenje, higieno, intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, ter ločeno nastanitev nezdružljivih živali. 

 

Prav tako so skrbniki hišne živali tisti, ki morajo z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne morejo ali nočejo zagotoviti oskrbe. Navedeno je pomembno predvsem pri ravnanju z domačimi mačkami, kjer v zadnjih letih opažamo naraščanje števila zapuščenih oziroma zavrženih mačjih mladičev. V luči spodbujanja odgovornega odločanja za lastništvo živali ter preprečevanja oziroma zmanjševanja števila zapuščenih živali objavljamo povezavo na sporočilo za javnost Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/dobrobit_zivali/sterilizirajte_in_kastrirajte_svoje_macke/, s povezavo na posodobljen TV oglas, s katerim pozivajo k sterilizaciji mačk zaradi njenega pomena za nadzor populacije potepuških mačk http://www.arhiv.vurs.gov.si/si/za_prebivalce_in_pravne_osebe/zascita_zivali/sterilizirajte_in_kastrirajte_svoje_macke/video_oglas/ 

 

 

      

  

 

Skrbniki psov so v skladu z 11. členom Zakona o zaščiti živali dolžni na javnem mestu zagotoviti njegovo fizično varstvo tako, da je pes na povodcu. Nadzorstvo nad izvajanjem tega določila zakona opravljajo policija in občinski redarji, ki lahko skrbnike, ki svoje pse nenadzorovano spuščajo na javne površine, kaznujejo z globo od 200 do 400€. Tako potepuški kot tudi lastniški psi, brez ustreznega nadzora skrbnika, pri ostalih uporabnikih javnih površin nemalokrat upravičeno povzročajo negotovost in strah pred napadom. Slednje velja predvsem za tiste, ki javne površine uporabljajo v spremstvu svojega psa, za katerega so fizično varstvo ustrezno zagotovili. Ker so javne površine namenjene vsem, prosimo vse skrbnike psov, da dosledno spoštujejo zakonodajo in svoje pse na javnih mestih pripnejo na povodec, s tem pa omogočijo mirno in prijetno uporabo javnih površin tudi ostalim občanom. S psom ali brez.