Zapuščene živali

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Živali  / 

Zapuščene živali

Nazaj

Zapuščene živali

Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete hišne živali razen prostoživečih živali.

Občina Hrastnik je v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013-UPB3) zapuščenim živalim na območju občine dolžna zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Za izvajanje navedene javne službe ima Občina Hrastnik sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Sevnica d.o.o., Cesta na grad 14A, 8290 Sevnica. 

 

Najdbo hišne živali lahko občani Občine Hrastnik prijavijo neposredno Veterinarski postaji Sevnica d.o.o. na telefonsko številko 07 81 60 210. V kolikor je najditelju znan skrbnik živali, pa je le-ta dolžan obvestiti skrbnika.

 

Imetnik zavetišča v skladu s predpisi s področja zaščite živali najprej preveri, ali je žival na seznamu pogrešanih živali in o najdbi obvesti skrbnika, v nasprotnem primeru pa zagotovi ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščene živali v zavetišču. Z namenom iskanja skrbnika zapuščene živali oziroma oddaje živali novemu skrbniku, se podatki o najdbi oziroma namestitvi zapuščene živali objavljajo na spletni strani zavetišča (http://veterina-sevnica.si/index.php/zavetisce), FB strani zavetišča in spletnih straneh Občine Hrastnik. 

 

Zaradi zlorab predpisov na področju skrbi za zapuščene živali na tem mestu poudarjamo, da so proračunska sredstva za izvajanje nalog pomoči, oskrbe in namestitve živali v zavetišču namenjena izključno zapuščenim živalim na območju Občine Hrastnik, vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo pa plača dosedanji lastnik živali. Prvenstveno so namreč skrbniki živali tisti, ki odgovarjajo za žival, in so dolžni zagotoviti bivališče, hrano, vodo in oskrbo živali ter preprečiti rojstvo neželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne morejo ali nočejo zagotoviti oskrbe. Le z doslednim izvajanjem nalog skrbnika ter odgovornim odločanjem za lastništvo živali je namreč mogoče zagotoviti, da bodo pomoč resnično prejele živali, ki jo potrebujejo, oziroma da do primerov zapuščenih živali sploh ne bo prihajalo.