Finančne spodbude za delodajalce

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

Finančne spodbude za delodajalce

Nazaj

KREDITI, SUBVENCIJE, ŠTIPENDIJE (javni razpisi, javni pozivi)

 

  SUBVENCIJE


- Občina Hrastnik, javni razpisi, javna naročila, ...

 

 - Slovenski podjetniški sklad (MB, subvecije za naložbe, subvencije za obrestne mere, garancije, semenski kapital, )

 

 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), javni razpisi (nepovratna sredstva, nižje obrestne mere, garancije in poroštva)

 

- Zavod RS za zaposlovanje, subvencije za zaposlovanje, usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus za mlade, Javna dela  ...

 

 - MKGP, javni razpisi (tudi za podjetja) - Ukrepi 

 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, javni razpisi

 

 - Partnerstvo LAS Zasavje,  (nepovratna sredstva tudi za podjetja - razvoj podjetij na podeželju)

 www.las-zasavje.eu

 

- Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, sofinanciranje šollnin odraslim, štipendije (kadrovske, Zoisove,štipendije za tekmovanje v tujini,  ...), sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj, ...

 

 - SPIRIT Slovenija - Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (javni razpisi, javna naročila, ...)

 

KREDITI

 - Slovenski regionalni sklad

- Slovenski podjetniški sklad