Podporno okolje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

Podporno okolje

Nazaj

Podporno okolje

Podporno okolje je okolje, ki privablja ljudi, da se odločajo za podjetništvo in podjetniški razvoj. Na regijskem in lokalnem nivoju delu nekaj institucij, ki vplivajo na razvoj gospodarstva in podjetništva.

 

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje - RRA Zasavje

Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi

E-mail: info@rra-zasavje.si

www.rra-zasavje.si

   

Regionalni tehnološki center Zasavje

Naselje Aleša Kaple 9, 1430 Hrastnik

Tel. 03 56 42 750 

organi - klikni

 

Gospodarska zbornica Slovenije,  Območna zbornica Zasavje

Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

Tel. 03 56 34 375

Faks: 03 56 26 653

http://www.gzs.si/slo/regije/oz_zasavje 

 

 

Območna obrtno - podjetniška zbornica Hrastnik

Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

Tel. 03 56 32 960 

www.ooz-hrastnik.si

Finančni urad Hrastnik

p.p. 62, 1430, Log 9, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 42 220

Faks.: 03 56 42 226,  03 56 42 227

e-pošta: gp.durs-hr@gov.si

 

Upravna enota Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Tel: 03 56 42 613 (vložišče - osebne izkaznice, potni listi, rojstni listi, potrdila o skupnem gospodinjstvu, prometne izkaznice, registracija vozil, gradbena dovoljenja, ...)

www.upravneenote.gov.si/hrastnik/o_upravni_enoti/

 

 

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 

svetovalna služba

Cesta 9. avgusta 78, 1410 Zagorje ob Savi

Tel. 03 56 79 391 

http://lj.kgzs.si/2/kontakti-zaposleni/oddelek-za-kmetijsko-svetovanje-izpostave/zagorje.aspx

Odbor Izpostave KGZ Hrastnik (predstavniki kmetov, ...)

http://www.kgzs.si/kv/organi-zbornice/obmocne-enote/ljubljana/izpostava-hrastnik.aspx 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, KE Zagorje

Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi

Tel.: 03 56 61 015

http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/ljubljana/krajevne-enote/ke-zagorje/index.html 

 e-mail:ke.zagorje@zgs.si

 

 

Partnerstvo lokalne akcijske skupine Zasavje (LAS 2014-2020)

Vodilni partner: Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik

C. 1.maja 83, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 32 960

mail: branka.dolinsek@ozs.si

http://www.las-zasavje.eu/

 

 

Društvo za razvoj podeželja Zasavje (LAS 2007 - 2013)

Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi

Tel.: 03 56 34 380

http://www.las-zasavje.si

organi, komisije - klikni  

 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje

Tel.: 08 20 507 94 ali 08 20 507 95

Faks: 08 20 507 97

e-mail: mir@trbovlje.si 

 

 

CEROZ d.o.o., Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju

Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku

Tel.: 03 734 3854

Faks: 03 734 3855

http://www.ceroz.si/

e-mail: info@ceroz.si