Podporno okolje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

Podporno okolje

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Podporno okolje (Zasavje)

Podporno okolje je okolje, ki privablja ljudi, da se odločajo za podjetništvo in podjetniški razvoj. Na regijskem in lokalnem nivoju delu nekaj institucij, ki vplivajo na razvoj gospodarstva in podjetništva.

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje - RRA Zasavje

Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi

E-mail: info@rra-zasavje.si

Spletna stran - klikni

   

Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. ali RTCZ ali RTCZ d.o.o.

Naselje Aleša Kaple 9, 1430 Hrastnik

Tel. 03 56 42 750 

 

Gospodarska zbornica Slovenije,  Zasavska gospodarska zbornica

Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

Tel. 03 56 34 375

Faks: 03 56 26 653

Spletna stran - klikni

 

Območna obrtno - podjetniška zbornica Hrastnik

Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

Tel. 03 56 32 960 

www.ooz-hrastnik.siFinančni urad Hrastnik

p.p. 62, 1430, Log 9, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 42 220

Faks.: 03 56 42 226,  03 56 42 227

e-pošta: gp.durs-hr@gov.si

 

Upravna enota Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Tel: 03 56 42 613 (vložišče - osebne izkaznice, potni listi, rojstni listi, potrdila o skupnem gospodinjstvu, prometne izkaznice, registracija vozil, gradbena dovoljenja, ...)

www.upravneenote.gov.si/hrastnik/o_upravni_enoti/

 

 

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 

svetovalna služba

Cesta 9. avgusta 78, 1410 Zagorje ob Savi

Tel. 03 56 79 391 

http://lj.kgzs.si/2/kontakti-zaposleni/oddelek-za-kmetijsko-svetovanje-izpostave/zagorje.aspx

Odbor Izpostave KGZ Hrastnik (predstavniki kmetov, ...)

http://www.kgzs.si/kv/organi-zbornice/obmocne-enote/ljubljana/izpostava-hrastnik.aspx 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, KE Zagorje

Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi

Tel.: 03 56 61 015

http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/ljubljana/krajevne-enote/ke-zagorje/index.html 

 e-mail:ke.zagorje@zgs.si

 

 

Partnerstvo lokalne akcijske skupine Zasavje (LAS 2014-2020)

Vodilni partner: Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik

C. 1.maja 83, 1430 Hrastnik

Tel.: 03 56 32 960

http://www.las-zasavje.eu/