AGM Nemec d.o.o.

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

AGM Nemec d.o.o.

Nazaj

Kontaktni podatki podjetja

AGM Nemec d.o.o.
Sedraž 3
3270 laško

Kontakt: g. Primož Nemec
tel.: 041/625-913
 fax: 03/56-48-840
e-pošta: agm.nemec@kabelnet.net
e-naslov: www.agm-nemec.si

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Podjetje AGM Nemec d.o.o.

Nemec Primož je pričel s poslovanjem kot samostojni podjetnik v začetku leta 1994 z enim samim osnovnim sredstvom.

Z rovokopačem je v začetku izvajal razna manjša zemeljska dela za fizične osebe. V letu 1996 je pričel z izvajanjem del kot podizvajalec za druga podjetja in v tem letu zaposlil dva strojnika gradbene mehanizacije ter kupil dva rovokopača, kompresor in tovorno vozilo. V naslednjih letih se je podjetje razvijalo v smislu povečevanja števila zaposlenih, širitve strojnega in voznega parka ter širitve trga oziroma pridobivanja novih naročnikov, predvsem med podjetji v zasavski in celjski regiji.

Konec leta 1999 smo dejavnost razširili še na gostinstvo, saj smo kupili gostinski objekt in pričeli s poslovanjem restavracije in pizzerije.

V letu 2000 se je število zaposlenih zopet povečalo. Obenem smo ves čas širili in modernizirali strojni in vozni park. V tem času smo že izvajali dela za več občin in večjih podjetij, hkrati pa smo pridobivali dela na javnih razpisih in pričeli delati tudi za ministrstva. Glede na to, da smo razpolagali s precej raznoliko mehanizacijo in zaposlovali delavce različnih poklicev, smo lahko že prevzemali kompletna dela s področja nizkih gradenj v izvedbo in tako zelo uspešno nastopali na javnih razpisih za večje naročnike.

V naslednjih letih smo zelo posodobili tudi vozni park, tako da vsa naša tovorna vozila izpolnjujejo vse okoljevarstvene zahteve oziroma so t.i. EKO vozila. Tudi strojni park je zelo moderen, saj razpolagamo z zelo kvalitetnimi in zmogljivimi stroji. Vse to pa pripomore k temu, da je naša izvedba del kvalitetna, pravočasna in tudi cenovno ugodna. To lahko potrdijo številni zadovoljni naročniki in veliko število referenc, ki smo jih pridobili v času našega delovanja.

Leta 2003 smo ustanovili tudi družbo z omejeno odgovornostjo AGM NEMEC d.o.o., tako da poslujemo v obeh pravnoorganizacijskih oblikah.

V letu 2005 smo kupili kamnolom Boben v Hrastniku, v katerem pridobivamo različne frakcije. S tem so naše storitve postale še bolj konkurenčne in celovite.

Vizija razvoja našega podjetja je predvsem v krepitvi oziroma širitvi obstoječih dejavnosti, ki smo jim postavili dobre temelje v preteklosti.

 

Kontaktni podatki

AGM Nemec d.o.o. 
Sedraž 3 
3270 laško 

Kontakt: g. Primož Nemec 
tel.: 041/625-913 
 fax: 03/56-48-840 
e-pošta: agm.nemec@kabelnet.net 
e-naslov: www.agm-nemec.si