Proste poslovne kapacitete

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

Proste poslovne kapacitete

Nazaj

Prazni poslovni prostori ali zemljišča za opravljanje poslovne dejavnosti

ZEMLJIŠČA ZA IZVAJANJE POSLOVNE DEJAVNOSTI

 

Lokacija: Dol pri Hrastniku, Obrtna cona Dol

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: GD d.o.o. - v stečaju

 V okviru OPPN prenove centra Dol pri Hrastniku so proste kapacitete za

 izgradnjo objekta (območje 5 - Poslovno trgovski center, k.o. 1856 Dol pri

Hrastniku v izmeri cca 5000 m2 (cca 90 x 150 ). Po prostorskih načrtih je 

predviden stavbni kompleks za obrtne, trgovske , poslovne in proizvodne  

dejavnosti s parkirišči.

Več informacij - klikni   

 

Lokacija: v Obrtni coni Ob Bobnu (območje C) - v neposredni bližini trgovine Spar in bara Porto pub

Lastnik: Hopla d.o.o., Ljubljana

Stanje na dan: 13.1.2015

 

zemljišče v izmeri skupaj 3.370 m2

Zemljišče primerno za:

-  obrtno - proizvodne dejavnosti,

- servisene dejavnosti

- storitvene in oskrbne dejavnosti.

Več informacij - klikni   

 

 

PRAZNI POSLOVNI PROSTORI - seznam praznih prostorov je zgolj informativne narave in se ne obravnava kot ponudba prostora, glede tega se interesenti naj sami obrnejo na lastnike.

 Stanje na dan: 17.11.2015

Lokacija: Log 3, Hrastnik (v centru Hrastnika, v neposredni bližini davčnega urada)

Lastnik: Občina Hrastnik

- poslovni prostor za mirne storitvene dejanvosti v izmeri 17,25 m2

- poslovni prostor za mirne storitvene dejanvosti v izmeri 17,50 m2-

Prostora se nahajata v poslovno - stanovanjskem objektu

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Log 10, Hrastnik (v centru Hrastnika, v neposredni bližini FURS in osnovne šole)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: GD Hrastnik d.o.o. - v stečaju

- poslovni prostor v izmeri 388 m2 in pripadajoči vrt v izmeri 140 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik (v centru Hrastnika, v neposredni bližini Mladinskega centra Hrastnik)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Mercator d.d.

- poslovni prostor za storitvene, servisne ali obrtne dejavnosti mirnega značaja v velikosti 102,38 in 63,38 m2 -  pridobljeni  energetski izkaznici

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Pot Vitka Pavliča 9 (v bližini podjetja Bonpet in Občine Hrastnik)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Sijaj d.d. - v stečaju

- pisarniški poslovni prostori v velikosti 150 m2

- poslovni prostori za proizvodnjo v velikosti 1300 m2 (višina 5 m)

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Cesta 1. maja 47, Hrastnik (v bližini križišča v smeri center ali Dol pri Hrastniku)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: GD Hrastnik d.o.o. - v stečaju

- poslovni prostori in zemljišča v velikosti 35000 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Grajska pot 8, Hrastnik (v bližini steklarne, spodnji del Hrastnika)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Sinet d.o.o.

- pisarniški poslovni prostori v velikosti 141,58 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Za Savo 8, 1430 Hrastnik (v neposredni bližini  železniške postaje in uprave TKI)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Trgotrade d.o.o.

- pisarniški poslovni prostor v velikosti  40 m2

- poslovni prostori za trgovino 250 m2

- poslovni prostori za skladišče v velikosti 300 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Dolska cesta 9, Hrastnik (sedež podjetja GD Hrastnik)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: GD Hrastnik d.o.o. - v stečaju

- pisarniški poslovni prostori v velikosti 200 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Planinska cesta 16, 1431 Dol pri Hrastniku (v obrtni coni Dol, v neposredni bližini športne dvorane Dolanka in podjetja Forstek)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Slanšek Borut

- pisarniški poslovni prostori v velikosti 100 m2

- poslovni prostori za proizvodno dejanvost ali skladišče v velikosti 300 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Planinska cesta 11, 1431 Dol pri Hrastniku (v obrtni coni Dol, v neposredni bližini športne dvorane Dolanka in podjetja Forstek)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Trgotrade d.o.o.

- pisarniški poslovni prostori v velikosti 20 - 120 m2

- poslovni prostori za proizvodno dejavnost ali skladišče v velikosti 50-900 m2

- poslovni prostori za proizvodno dejavnost ali skladišče v velikosti 300 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Planinska cesta  7, 1431 Dol pri Hrastniku (v obrtni coni Dol, v neposredni bližini športne dvorane Dolanka in podjetja Forstek)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: Trgotrade d.o.o.

- poslovni prostori za trgovino ali skladišče v velikosti 40-120 m2

Več informacij - klikni

 

 

STANOVANJA - PRAZNI PROSTORI

Lokacija: Podkraj 70, Hrastnik (v neposredni bližini industrijske prodajalne stekla in večnamenskega objekta Podkraj)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: GD Hrastnik d.o.o. - v stečaju

- objekt in pripadajoče funkcionalno zemljišče skupne površine cca 1000 m2

Več informacij - klikni

 

Lokacija: Dolska cesta 7, Hrastnik (v nepsoredni bližini  GD Hrastnik)

Stanje na dan: 17.11.2015

Lastnik: GD Hrastnik d.o.o. - v stečaju

- stanovanje v izmeri 80 m2

- stanovanje v izmeri 80 m2

Več informacij - klikni