Razvojna podpora občinam Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

Razvojna podpora občinam Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo

Sprejeto na Vladi RS, dne 13.10.2016 (105.redna seja - povečana sredstva za MB z okolico)

Sklep (neuradno prečiščeno besedilo) - klikni

 

 

Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo

Sprejeto na Vladi RS, dne 19.5.2016 (88.redna seja)

Gradivo Vlade RS - klikni

 


Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore Hrastnik, Radeče in Trbovlje  (za obdobje 2013 - 2018)

Sprejeto na Vladi RS, dne 25.7.2013 (19.redna seja)

Gradivo Vlade - klikni

Povzetek ukrepov - klikni

 

JAVNI RAZPISI/POZIVI

 

1. INVESTICIJE (nepovratna sredstva in posojila)

 

- P2R Spodbude za zagon v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019

 Objava: 6.10.2017

Razpoložljiva sredstva: 2.992.000,00 € (2018: 1,232 mio €, 2019: 1,760 mio €)

Maksimalno na upravičenca: 40.000,00 € (2018: 16.000,00 €; 2019: 24.000,00 €)

javni razpis in razpisna dokumentacija

 Rezultati:

Hrastnik:Katarina Kovačič s.p. - 40.000,00 €, Vanja Gianini s.p. - 40.000,00 €, Boštjan Laznik s.p. - 40.000,00 €

Trbovlje: Alenka Kink Pušnik s.p. - 35.000,00 €, PRAVI UM d.o.o. - 40.000,00 €, IRONATE d.o.o. - 39.910,00 €, KROMIX d.o.o. - 40.000,00 e

    

- Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Objava: 2.11.2018, MGRT

Rok za oddajo vlog: 6.12.2018

Razpoložljiva sredstva: 2,5 mio €, od tega HRT 1,25 mio €

 Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

 -  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019

Objava: 2.2.2018, MGRT

Rok za oddajo vlog: 12.3.2018 do 12.00 ure

Razpoložljiva sredstva: 1.270.755,00 € (2018: 357.505,00 €; 2019: 913.250,00 €)

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 Prejeto 22 vlog, odobreno 6 vlog

Hrastnik: TKI d.d. - 146.644,63 €

Trbovlje: Mediplan 8 d.o.o.- 17.784,90 €, Eurobox d.o.o.-144.095,00 €, Kristalglas d.o.o. - 479.384,10 €, Chipolo d.o.o.- 57.406,00 €, Kovit projekti d.o.o. - 425.440,35 €

 

- Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

Objava: 19.5.2017, MGRT

Rok za oddajo vlog: 16.6.2017

Razpoložljiva sredstva: 3 mio €

Javni razpis + razpisna dokumentacija

Rezultati: 6 vlog, odobreno: 4 vloge  (HRT: 0 vlog))

 

- Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017, 2018

Objava: 24.3.2017, MGRT

Rok za oddajo vlog: 24.3.2017-19.5.017

Razpoložljiva sredstva: 1.101.865,00 € (2017: 444.550,00 €, 2016: 657.315,00 €)

Javni razpis + razpisna dokumentacija

Rezultati: prejeto 13 vlog, odobreno 6 vlog

Hrastnik: TKI d.d.-408.362,64 €; SH-GlassInspect d.o.o.- 357.505,42 €; Delta T d.o.o. - 51.867,00 €

Trbovlje: Aeroform d.o.o.-13.662,00 e, Vene Bojan s.p.-19.156,50 €

Radeče: Muflon d.o.o. - 147.000,00 €

 

- Javni razpis za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 - 2017 (P2R)

Objava: UR. list RS št. 52, dne 29.7.2016,

Rok za oddajo vlog: od 23.8.2016

Razpoložljiva sredstva: 1.200.000 € v letu 2016; 2.000.000,00 € v letu 2017

Maksimalna subvencija: 40.000,00 € /podjetje (v dveh obrokih: 15.000 € in 25.000 €)

Spletna stran  Javni razpis + razpisna dokumentacija - klikni

Rezultati: 78-3= podjetij     Hrastnik: /     Trbovlje: 4 podjetja (150.275,00 €)   Radeče: 2 podjetji (80.000 €)

 Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

 

 - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Objava: UR. list RS št. 41, dne 10.6.2016, stran 1279

Rok za oddajo vlog: od 10.6.2016 - 11.7.2016 do 12.00 ure

Razpoložljiva sredstva: 560.000,00 €

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija (delno) - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani MGRT - javni razpisi (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA:

Potrjeno 7 vlog od 9 prejetih vlog.

Dodeljena sredstva v višini: 429.377,02 €

Hrastnik: 171.546,70 € (TKI d.d.: 128.367,20 €; Forstek d.o.o.: 43.17,50 €)

 

  - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Objava: 11.3.2016

Rok za oddajo vlog: od 10.6.2016 - 11.7.2016 do 12.00 ure

Razpoložljiva sredstva: 1.050.000,00 €, od tega:

Sklop A: 300.000,00 € (projekti v vrednosti od 10.000-50.000,00 €, skupaj z davki)

Sklop B: 850.000,00 € (projekti v vrednosti od 50.001,00 € do 500.000,00 €, skupaj z davki)

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija (delno) - klikni

 Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani MGRT - javni razpisi (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

Rezultati javnega razpisa - klikni (Dodeljeno 586.875,14 €, prejeto 20 vlog, potrjene 4 vloge - sklop A - vlogi (54.558,45 €), sklop B - 2 vlogi (532.316,69 €) 

 

- Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad (Maribor)

Objava: 13.3.2015

Rok za oddajo vlog: 31.3.2015

Subvencija za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, mlada podjetja registrirana od 1.1.2013 - 27.3.2015.

Razpoložljiva sredstva: 1.480.000,00 €

Subvencija: maksimalno 20.000 €/novoustanovljeno podjetje

Javni razpis - klikni

Rezultati:

- Dodeljeno 100.000,00 € za območje HRT  

(Hrastnik: /; Trbovlje: 4 podjetja - 80.000 €; Radeče: 1 podjetje-20.000 €)

 

- Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij n ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v letih 2014 in 2015

Objava: Ur. list RS št. 20/2014, z dne 21.3.2014

Rok za oddajo vlog: 28.4.2014

Razpoložljiva sredstva: 2.928.985,00 € (1.500.000,00 € - 2014; 1.428.985,00 € - 2015, od tega:

Sklop A: 828.985,00 € (400.000,00 €-2014, 428.985,00 €-2015)

**(projekti v vrednosti od 10.000 -50.000,00 €, skupaj z davki)

Sklop B: 2.100.000,00 € (1.000.000,00 € - 2014; 1.000.000,00 €-2015)

projekti v vrednosti od 50.001,00 € do 500.000,00 €, skupaj z davki

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija (delno) - klikni

Rezultati - klikni (Dodeljeno: 1.477.040,00 €, 31 vlog, ugodeno 13 prijaviteljem)

Hrastnik: 2 podjetji

Trbovlje: 8 podjetij

Radeče: 3 podjetja

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani MGRT - javni razpisi (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

   

2. MIKROKREDITI

 

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji 

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Objava: 28.12.2018

Razpoložljiva sredstva: 8.760.000,00 €, od tega 1,950 HRT

Javni razpis + razpisna dokumentacija

 

 P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji 

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Objava: 29.12.2017

Razpoložljiva sredstva: 12 mio €, od tega 1,950 mio € HRT

Javni razpis + razpisna dokumentacija

Rezultati:

Hrastnik: Bratuša d.o.o. - 50.000,00 €, Bregar Bojan s.p. - 25.000,00 €, Kamnoseštvo Šergan d.o.o. - 25.000,00 €, Rekonstrukcije d.o.o. - 40.000,00 €

Trbovlje: EKOEN AVTO d.o.o. - 50.000,00 €, Mediplan d.o.o. - 16.714,52 e, R-RSD d.o.o. - 50.000,00 €, Tesarstvo in krovstvo Grošelj Igor s.p. - 25.000,00 €

Radeče: Svtoprevozništvo Igor Rop s.p. - 30.000,00 €, Sebastjan Lipec s.p. - 6.800,00 €

  

-  P7R 2016 Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji 

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Objava: Ur. list RS, št. 84/2016, z dne 23.12.2016

Razpoložljiva sredstva: 12 mio €, od tega 1,950 mio € za Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Upravičeni stroški: materialne in nematerialne naložbe, izdatki za plače, ....

Znesek kredita: minimalno 5000,00 € in maksimalno 25.000 €

Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %

Več informacij: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=50

 Odobrene vloge v letu 2017:

Hrastnik: Bratuša d.o.o. - 50.000,00 €;  Delta T d.o.o. - 50.000,00 €; Esiks d.o.o. - 22.000,00 €; Lakner Vera s.p. - 10.000,00 €;  Mobilis d.o.o. - 50.000,00 €; Ocepek Tanja s.p. - 30.000,00 €; Vozelj Sotlar Dušanka s.p.: 25.000,00 € 

Trbovlje: EKOEN AVTO d.o.o. - 43.000,00 €, Kozmetika Kahne d.o.o.-50.000,00 €, Sivko - Cestnik d.o.o. - 15.000,00 €

Radeče: JEMMOT d.o.o. - 16.000,00 €

 

3. POSOJILA

    - Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad, dne 24.4.2018

Rok za oddajo vlog: 31.5.2018, 13.7.2018, 31.8.2018, 28.9.2018, 31.10.2018 , 28.9.2018, 30.11.2018

Razpoložljiva sredstva: 9.911.226,59 € od tega problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje: 1,461.280,00  € 

 Spletna stran - javni razpis in razpisna dokumentacija

Rezultati: Eurobox d.o.o. - 322.500,00 €, Kovit projekti d.o.o.-1 mio €, Jomi labels d.o.o.-0,585 mio €

 

- Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok za oddajo vlog: 6.3.2017, 3.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017 1.9.2017 +15.10.2017, 30.11.2017, 15.1.2018, 28.2.2018,

Razpoložljiva sredstva: 10 mio € od tega problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje: 1,620 mio € 

Maksimalna višina posojila: glede na registracijo podjetja (200.000 €, 400.000 €, 1.000.000 €),

Delež regionalne pomoči glede na velikost podjetja: velika 25 %, srednja 35 %, mala 45 %

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno;

Skupna doba vračanja posojila: največ 11 et oz. najkasneje do 30.6.2028, največ 2 leti moratorija

Mesečno vračanje glavnice in polletno plačilo obresti.

Spletna stran  Javni razpis + razpisna dokumentacija - klikni 

 Rezultati (stanje na dan 7.1.2019): 847.200,00 €

- Hrastnik: 2 podjetji (TRGOTRADE d.o.o.-225.000,00 €;  RTCZ d.o.o. - 373.500,00 €)

- Trbovlje: Chipolo d.o.o. - 158.720,00 €, AMTEC PRO - 90.000,00 €

 

 

  2. POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV BREZPOSLENIH OSEB (določene ciljne skupine - 27. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list št. 20/11, 57/2012)

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 2014

Sklenjene pogodbe z delodajalci v obdobju od 27.7.2013-31.12.2020

 

Delavec, za katerega se lahko uveljavlja spodbuda za zaposlovanje, je brezposelna oseba, ki:

-       v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali

-       nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali

-       je starejša od 50 let ali

-       je pripadnik etnične manjšine ali

-       se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Povezava na spletno stran zavoda - klikni

 

Rezultati: (vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje)

Leto 2014

Hrastnik - 1 vloga (1523,55 €)

Trbovlje - 1 vloga (2201,58 €)

Leto 2015

Hrastnik - 3 podjetja (4.908,38 €)

Leto 2016 

 Hrastnik - 4 podjetja (8.652,67 €; TKI d.d., TRGOTRADE d.o.o., CIP d.o.o., Tomaž Škofic s.p.)

 

 

3. UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE (27, 28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012)

Skrbnik: Finančna uprava RS (FURS)

 

Davčna olajšava za zaposlovanje - v višini do 70 % bruto plače s prispevki za vsakega novo zaposlenega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo v primeru, da zaposli brezposelno osebo za dobo najmanj 12 mesecev. .... - Ostali pogoji so opredeljeni v 28. členu Zakona.

 

Davčne olajšave za investiranje - v višini do 70 % investiranega zneska za nove začete investicije v opremo in neopredmetena sredstva. Upošteva se tudi finančni najem osnovnega sredstva z obvezo, da se po izteku tega najema, to osnovno sredstvo kupi. Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt najmanj 5 let(velika podjetja) oz. 3 leta (mala in srednje velika podjetja).

Več o ostalih pogojih - 28 .člen Zakona.

 

Rezultati:

Leto 2013 - uveljavljalo 7 zavezancev iz Hrastnika (36.623,00 €)

Leto 2014 - uveljavljalo 16 zavezancev iz Hrastnika (122.798,00 €)

Leto 2015 - uveljavljalo 16 zavezancev iz Hrastnika (116.404,79 €)

** za zaposlovanje - 16.793,39 €   ** za investicije - 99.611,40 € -13 podjetij 

Leto 2016 - uveljavljalo 12 zavezancev iz Hrastnika (158.045,43 €)

 ** zaposlovanje - 33.597,47 €       ** za investicije 124.448,16 € - 10 podjetij 

 

4. DELOVNA MESTA

 

Aktivni do upokojitve - Spodbude za zaposlovanje starejših

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne:  13.4.2018

Razpoložljiva sredstva: 14 mio €

Subvencije za zaposlitev oseb starejših od 58 let za nedoločen čas, zaposleni najmanj 24 mesecev

Višina subvencije: 11.000,00 €/osebo

Rok za oddajo vlog: do 30.6.2020 do 14.45 oziroma do porabe sredstev

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

Javni poziv - klikni

  

Aktivni do upokojitve - Spodbude za zaposlovanje starejših

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 7.9.2017  

Subvencije za zaposlitev oseb starejših od 55 let

Višina subvencije: 13.000,00 €/osebo

Rok za oddajo vlog: od 13.9.2017 od 10.00 do 13.10.2017 do 14.45 oziroma do porabe sredstev

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

 javni poziv

  

 Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 9.8.2017

Subvencije za zaposlitev oseb v nevladnih organizacijah (društva, zavodi, ...).

Višina subvencije: 7.250,00 €/9.250 €

Rok za oddajo vlog: od 16.8.2017 od 10.00 do 30.4.2018 do 14.45 oziroma do porabe sredstev

Javno povabilo - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/priloznost-zame-v-nvo

 

Zaposli.me 2017/2019

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 3.8.2017 , spremenjeno 10.7.2018

Subvencije za zaposlitev oseb, starih do vključno 30 ali več let in izpolnjujejo določene pogoje (za ciljne skupine)

Višina subvencije:

- 5.000,00€ /  6000,00 € / 7000,00 € 

Rok za oddajo vlog: do 31.7.2019 do 14.45 ure oziroma do obvestila o zaprtju povabila (poraba sredstev).

Javno povabilo - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

 https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019.

     

- Spodbude za trajno zaposlovanje mladih - ZAPRTO 7.1.2019

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 4.4.2017

Subvencije za zaposlitev oseb, starih do vključno 29 let in so vsaj 3 mesece prijavljene kot brezposelne osebe

Višina subvencije: od 5.000 €

Rok za oddajo vlog: od 12.4.2017 od 10.00 ure do 31.7.2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

ZAPRTO DNE 7.1.2019

Javno povabilo - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1

 

 - Javni poziv Zaposli me 2016/2017

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 27.5.2016

Subvencije za zaposlitev dolgotrajnih brezposelnih oseb, nizko izobraženih brezposelnih oseb ali starejših brezposelnih oseb.

Višina subvencije: od 5.000 - 7.000 €

Rok za oddajo vlog: 3.6.2016 do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2017 do 14.45 ure.

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

Rezultati:

Hrastnik: /    Trbovlje: 12 podjetij  Radeče: 1 podjetje

 

 - Nova možnost

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 18.8.2016

Višina subvencije: 5000 €

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb starih od 30 do 49. leta starosti

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma do 30.12.2016

Rezultati javnega poziva:

- dne 30.1.2017: Oodobreno 535 vlagateljem od tega 1 iz Hrastnika - 5000,00 € (STIMO d.o.o.)

Ostal informacije so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost

 

 - Javni Prvi izziv 2015

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 30.11.2015, sprememba 30.3.2016

Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 7.250,00 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev.

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Javni poziv "Iz faksa takoj praksa"

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 30.1.2015

Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih oseb - visoko izobraženih.

Višina subvencije: 6000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 20.6.2015

Javni poziv - klikni

Vloga - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (690 podjetij, od tega 3 iz Hrastnika - 30.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

Javni poziv Zaposli me.6/2014 (HRT)

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 14.8.2014, sprememba 5.9.2014, 18.9.2014, 23.9.2014

Subvencije za zaposlitev dolgotrajnih brezposelnih oseb, nizko izobraženih brezposelnih oseb ali starejših brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 5.000 €

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev - zaprt 25.9.2014

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe  sklop A - klikni

Obrazec ponudbe sklop B - klikni

Rezultati - izbrani ponudniki - klikni (829 podjetij, od tega 7 iz Hrastnika-40.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Javni Prvi izziv 2014

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 30.5.2014, sprememba 5.6.2014

Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 7.250,00 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 27.6.2014

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Rezultati - izbrani ponudniki - klikni (436 podjetij, od tega 1 iz Hrastnika-14.500,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Zaposli me plus

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 14.3.2014

Subvencije za zaposlitev brezposelnih starejših, invalidov, prebivalcev območij z visoko brezposelnostjo, Romov, dolgotrajno brezposelnih.

Višina subvencije: 5000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 17.4.2014.

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (887 podjetij, od tega 3 iz Hrastnika - 15.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Javni poziv Zaposli.me

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 4.4.2014, spremenjeno 22.4.2014

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 5000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 27.5.2014

Javni poziv - klikni

Vloga - sklop A - klikni

Vloga - sklop B - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (1030 podjetij, od tega 1 iz Hrastnika - 5.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

 - Javni poziv Delovna vključenost starejših oseb

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 21.7.2014

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb starih 50 ali več let.

Višina subvencije: 5000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 14.11.2014.

Javni poziv - klikni

Ponudba - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (72 podjetij, od tega 0 iz Hrastnika)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

 

5. PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT (PVSP HRT)

- Enajsti javni poziv za vključitev v PVSP HRT  - 2019 (1.skupina)

Objava:  9.11.2018   Rok za oddajo vlog: 10.12.2018

Št. udeležencev: 10 udeležencev (3 iz Hrastnika)

Izvajanje programa: okvirno od 3.1.2019 do 30.4.2019

Javni poziv

 

- Deseti javni poziv za vključitev v PVSP HRT  - 2018 (2.skupina)

Objava:  24.4.2018   Rok za oddajo vlog: 4.6.2018

Št. udeležencev: 10 udeležencev (1 iz Hrastnika)

Izvajanje programa: okvirno od 3.1.2019 do 30.4.2019

Javni poziv 

  

- Deveti javni poziv za vključitev v PVSP HRT 2018 (1.skupina)

Objava:  17.11.2017   Rok: 12.12.2017    

Št. udeležencev: 11 oseb (3 iz Hrastnika)

Izvajanje programa: od 2.7.2018

Javni poziv - klikni

 

 -  Sedmi in osmi Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 23.5.2017    Rok: 9.6.2017, podaljšan do 14.6.2017  

   Št. udeležencev: 20 oseb (3 iz Hrastnika)

   Izvajanje programa: od 3.7.2017 do 31.10.2017

   Javni poziv - klikni

 

 -  Šesti Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 28.1.2016    Rok: 19.2.2016   Predstavitev: 5.2.2016, 9.2.2016, 12.2.2016

   Št. udeležencev: 11 oseb (2 osebe iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Peti poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 23.12.2015    Rok: 5.1.2016   Predstavitev: 7.1.2016, 8.1.2016

   Št. udeležencev: 11 oseb (4 osebe iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Četrti  Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 19.5.2015    Rok: 12.6.2015 Predstavitev: 28.5.2015, 3.6.2015, 4.6.2015

   Št. udeležencev: 10 oseb (7 oseb iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Tretji Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava:  april 2015   Rok: 11.5.2015   Predstavitev: 22.4.2015, 23.4.2015, 6.5.2015

   Št. udeležencev: 11 oseb (4 osebe iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Drugi Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 6.2.2015    Rok: 27.2.2015   Predstavitev: 17.2.2015, 18.2.2015

   Št. udeležencev: 11 oseb (2 oseb iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Prvi Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 23.12.2014    Rok: 16.2015    Predstavitev: 8.1.2015, 9.1.2015

   Št. udeležencev: 11 oseb (5 oseb iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni