Razvojni program občine

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Razvojni program občine

Nazaj

Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji 28. redni seji, 29. maja 2014, sprejel Razvojni program občine Hrastnik 2020+. Osnova za pripravo programa je bila poglobljena razprava o številnih izzivih, ki so pred nami in o katerih se je razpravljalo na več razvojnih delavnicah z občani, podjetniki in društvi. Na osnovi zaključkov delavnic, analize stanja ter trendov pa smo začrtali strategijo razvoja, postavili prioritete in nabor ukrepov. Ti se v večji meri kot doslej usmerjajo v zagotavljanje pogojev za lokalni ekonomski razvoj in kakovost bivanja.

 

Kot je v uvodu v razvojni program zapisal župan občine Hrastnik Miran Jerič, bo občina Hrastnik na temeljih tradicije in načelih trajnostnega razvoja gradila prodorno in odprto skupnost ter privlačnejši Hrastnik. V ta namen smo postavili 4 prednostne usmeritve:

- ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo in delovna mesta,
- oblikovanje privlačnega in varnega okolja za bivanje vseh generacij,
- skrb za zdravo okolje in urejanje prostora v mestu in na podeželju in
- učinkovito upravljanje občine in vodenje razvojnega procesa.

Znotraj prioritet predlagamo vrsto konkretnih ukrepov, ki spodbujajo podjetnost in ustvarjanje novih delovnih mest ter prispevajo k vzpostavljanju zdravega in dobro organiziranega življenjskega okolja. Razvojni program tako predstavlja okvir delovanja občinski upravi, občinskim javnim zavodom in javnim podjetjem ter krajevnim skupnostim. Občanom, podjetjem in investitorjem pa dokument sporoča kakšno življenjsko in poslovno okolje lahko pričakujejo v Občini Hrastnik.