Regionalni razvojni program

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Regionalni razvojni program

Nazaj

Regionalni razvojni program zasavske regije

Organi:

- Razvojni svet zasavske regije

- Svet zasavske regije

- Odbori (delovna telesa Razvojnega sveta zasavske regije)

** Odbor za človeške vire in kakovost življenja

** Odbor za gospodarstvo

** Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

** Odbor za razvoj podeželja

** Odbor za razvoj turizma

Ad hoc telesa:

- OREZ - Odbor za razvoj energetike v Zasavju

- Odbor za okolje in zdravje

Njihovo članstvo je objavljeno na spletni strani RRA, ki ima pooblastilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Zasavje.


Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014 -2020

Dokument - klikni

 

 

Dogovor za razvoj regije Zasavje 2016 -2019 - osnutek 

Dokument - klikni

 

 

Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2007 - 2013

Dokument - klikni