Športna zveza Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Šport in rekreacija  / 

Športna društva  / 

Športna zveza Hrastnik

Nazaj

Športna zveza Hrastnik

Log 3
1430 Hrastnik

Kontakt: g. Franc Vidovič
g. Peter Kauzer
tel.:  03/56-42-372
fax:  03/56-42-373
e-pošta: szhrastnik@siol.net

 

Športna zveza Hrastnik združuje športna društva na območju občine Hrastnik. Člani Športne zveze so športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, ki so opredeljeni v statutu ŠZ Hrastnik.

Športna zveza Hrastnik:

  • povezuje športna društva in klube v občini Hrastnik,
  • propagira športno dejavnost med občani,
  • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja,
  • pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih rezultatov,
  • usklajuje delo športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju,
  • organizira različne športne aktivnosti,
  • spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela v športu,
  • obvešča javnost o športnih aktivnostih,
  • organizira Večer športa, glasbe in razvedrila,


V Športno zvezo je vključenih 17 društev.

Prav je, da povemo tudi, da so občani Hrastnika, občina Hrastnik in podjetja v preteklem obdobju s samoprispevki in prispevki gospodarstva ustvarili za šport pogoje, na katere smo lahko ponosni. Tako imamo v našem kraju športu namenjenih cca 53.000 m2 nepokritih površin in 5.500 m2 pokritih športnih površin – dve športni dvorani, dve šolski dvorani, zimski bazen, nogometni stadion z atletsko stezo, športna igrišča po krajevnih skupnostih kegljišče, strelišče, smučišče …..