Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Energetska sanacija in prenova objekta Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku (št. 430-4/2019)

Razpis objavljen: 07.06.2019

Razpis zaključen: 26.06.2019

()

Prenova tržnice v Hrastniku (št. 430-3/2019)

Razpis objavljen: 07.06.2019

Razpis zaključen: 26.06.2019

()

Objava prostega delovnega mesta

Razpis objavljen: 03.04.2019

Razpis zaključen: 11.04.2019

(Uradni vestnik Zasavja, št. 12/2019, z dne 29.3.2019)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2019

Razpis objavljen: 29.03.2019

Razpis zaključen: 26.04.2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 12/2019, z dne 29.3.2019)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2019

Razpis objavljen: 29.03.2019

Razpis zaključen: 07.05.2019

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2019

Razpis objavljen: 01.03.2019

Razpis zaključen: 31.03.2019

(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2019, dne, 25.2.2019)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

((Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2019, dne 25.2.2019)

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019

(Uradni vestnik Zasavja št. 8/2019, dne 25.2.2019)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik v letu 2019

Razpis objavljen: 25.02.2019

Razpis zaključen: 18.03.2019