Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Hrastnik

Razpis objavljen: 21.03.2018

Razpis zaključen: 29.03.2018

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2018

Razpis objavljen: 01.03.2018

Razpis zaključen: 31.03.2018

(/)

Javni razpis za prosto delovno mesto direktor JZ Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Razpis objavljen: 02.02.2018

Razpis zaključen: 10.02.2018

(/)

Javni razpis - prosto delovno mesto čistilka I.

Razpis objavljen: 31.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018

()

Javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo nepremičnin

Razpis objavljen: 19.01.2018

Razpis zaključen: 27.02.2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 07.02.2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 24.01.2018

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018