Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(javni razpis)

Javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v letu 2017

Razpis objavljen: 05.06.2017

Razpis zaključen: 16.06.2017

()

Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Hrastnik ter javnih zavodov Občine Hrastnik

Razpis objavljen: 26.05.2017

Razpis zaključen: 30.06.2017

()

Sanacija plazov Jepihovec - Turje

Razpis objavljen: 19.05.2017

Razpis zaključen: 26.06.2017

()

Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za okolje in prostor VII/1

Razpis objavljen: 12.05.2017

Razpis zaključen: 20.05.2017

()

Posodobitev cest v krajevnih skupnostih v Občini Hrastnik v letu 2017

Razpis objavljen: 28.04.2017

Razpis zaključen: 12.05.2017

()

Javni poziv Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Razpis objavljen: 04.04.2017

Razpis zaključen: 31.07.2017

(Objava v Uradnem vestniku Zasavja, dne 22.3.2017, št. 11/2017)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 22.03.2017

Razpis zaključen: 18.04.2017

(Uradni vestnik Zasavja, z dne 22.3.2017 št. 11/2017)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 22.03.2017

Razpis zaključen: 29.09.2017