Vloge in obrazci

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Vloge in obrazci

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje prodaje na drobno izven poslovnega prostora

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Obrazec za prijavo javne prireditve

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju

Vloga za izdajo potrdila o prejetih sredstvih iz proračuna Občine Hrastnik za področje podjetništva

Vloga za zaporo občinske javne ceste

Vloga za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Vloga za razpolaganje z zemljišči (prodaja, nakup, menjava, najem, služnost, stavbna pravica)

Obrazec za prijavo svečane potrditve zakonske zveze

Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ponudba občini za prodajo nepremičnine