Gasilska zveza Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Zaščita in reševanje  / 

Društva  / 

Gasilska zveza Hrastnik

Nazaj

Gasilska zveza Hrastnik

CESTA 1.MAJA 55
1430 HRASTNIK


tel.:  03/56 46 600
fax:  03/56 46 602
e-pošta:   gz.hrastnik@gmail.com

Gasilstvo ima v Hrastniku že dolgo tradicijo. OD ustanovitve prvega gasilskega društva Hrastnik-mesto leta 1887 je preteklo že mnogo let, v kasnejših letih pa so razmere in potrebe narekovale ustanovitev še ostalih gasilskih društev. Z namenom povezovanja teh društev je bila v letu 1955 ustanovljena Občinska gasilska zveza Hrastnik, kar je bil pomemben korak v razvoju požarne varnosti v Hrastniku. Pričelo se je s pridobivanjem kvalitetnega kadra, izobraževanjem, nabavo potrebne opreme in organizacijo gasilskih vaj.
    
V Gasilsko zvezo Hrastnik je bilo v jubilejnem letu 2005, ko smo praznovali 50-letnico delovanja, združeno 8 gasilskih društev:

  •     PGD Hrastnik-mesto (kot osrednja gasilska enota v občini Hrastnik s 24-urno dežurno službo)
  •     PGD Dol pri Hrastniku
  •     PGD Marno
  •     PGD Turje
  •     PGD Prapretno
  •     PIGD Rudnik Hrastnik
  •     PIGD TKI Hrastnik
  •     PIGD Steklarna Hrastnik


V vseh osem gasilskih društev je včlanjeno preko 500 članov, od tega je 225 operativnih članov. Vsako društvo ima ustanovljeno mladinsko komisijo, komisijo za veterane, komisijo za članice…vse pa so združene v komisijo pri gasilski zvezi. Naša največja naloga je izobraževanje članstva, predvsem mladine in operativnih članov. Organizirajo se tečaji, večje vaje, razne specialnosti pa članstvo opravlja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, kjer so za to idealni pogoji. Pospešeno se posodablja oprema in vozni park, gasilci so opremljeni s tipizirano zaščitno opremo, ki zagotavlja varnost v nevarnih pogojih. Gasilsko zvezo vodi predsednik in 16 člansko predsedstvo, poveljnik pa skupaj s poveljstvom načrtuje aktivnosti na področju izobraževanja, nabave opreme, načrtovanja večjih gasilskih vaj in organizacijo tekmovanj.

Gasilstvo je povezano z najbolj cenjeno človeško vrlino – humanostjo. Za dobrega gasilca so značilne požtrvovalnost, pogum, nesebičnost in pripravljenost pomagati v še tako nemogočih pogojih. Vse te vrednote pomenijo, da nam sodobni čas in odtujena družba ne more do živega.