Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Zaščita in reševanje  / 

Društva  / 

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik

Nazaj

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik

 

CESTA 1. MAJA 55
1430 HRASTNIK

tel.:  03/56 46 600 (dežurna služba)

e-pošta: pgd.hrastnik@gmail.com

https://www.facebook.com/pgd.hrastnik/
spletna stran: www.pgdhrastnik.si


   
PGD Hrastnik - Mesto je humanitarna in neprofitna organizacija, ki vključuje na prostovoljni bazi v svoje članstvo občane, ki želijo aktovno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivni in operativni dejavnosti v primeru požara oz. drugih nesreč.

Temeljni namen leta 1887 ustanovljenega društva je, da operativno ukrepa v primeru požarov in drugih nesreč, varuje in rešuje ljudi in premoženje, skrbi za preventivne naloge, vzdržuje gasilske prostore, vozila in opremo.

Veliko skrb društvo namenja usposabljanju operativnih članov, vzdrževanju vozil in opreme, vzgoji gasilske mladine in preventivnim dejavnostim varstva pred požari. Bogata društva dejavnost zbližuje članstvo, ki je med občani cenjeno zaradi vsestranskega nudenja pomoči.