Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Zaščita in reševanje  / 

Društva  / 

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto

Nazaj

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto

CESTA 1. MAJA 55
1430 HRASTNIK


tel.:  03/56 46 600
fax:  03/56 46 602

e-pošta: pgd.hrastnik@gmail.com
www.facebook.com/pgd.hrastnik

Predsednik: Andrej FERK
Poveljnik: Dejan PEKLAR
    
PGD Hrastnik - Mesto je humanitarna in neprofitna organizacija, ki vključuje na prostovoljni bazi v svoje članstvo občane, ki želijo aktovno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivni in operativni dejavnosti v primeru požara oz. drugih nesreč.

Temeljni namen leta 1887 ustanovljenega društva je, da operativno ukrepa v primeru požarov in drugih nesreč, varuje in rešuje ljudi in premoženje, skrbi za preventivne naloge, vzdržuje gasilske prostore, vozila in opremo.

Veliko skrb društvo namenja usposabljanju operativnih članov, vzdrževanju vozil in opreme, vzgoji gasilske mladine in preventivnim dejavnostim varstva pred požari. Bogata društva dejavnost zbližuje članstvo, ki je med občani cenjeno zaradi vsestranskega nudenja pomoči.