Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Zaščita in reševanje  / 

Društva  / 

Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Nazaj

Prostovoljno gasilsko društvo Turje

Turje 20
1430 Dol pri Hrastniku

e- pošta: pgdturje1952@gmail.com

   
28. avgusta 1946 je vas Turje uničil velik požar. Po tej katastrofi, ki je zabeležena kot ena največjih , so pričeli vaščani Povše Franc, Sršen Pavle, Završnik Martin, Mejač Jakob, Novak Jože, Dornik Viktor, z ustanavljanjem vaškega gasilskega društva.

Gasilsko društvo je bilo registrirano leta 1952.
Ob ustanovitvi je društvo štelo cca 10 članov.

Prostovoljno gasilsko društvo Turje se vključuje v gasilsko zvezo Hrastnik in pokriva območje KS Turje- Gore.

Društvo vsa leta obstoja polaga posebno skrb izobraževanju svojih članov in s takšnim sistematskim delom dosega zavidljive uspehe. 

Gasilsko društvo Turje je eden redkih, ki ima tudi  žensko desetino, ki se redno vključuje v vse akcije.

Posebej uspešne pa so na tekmovalnem področju,udeležujejo se vseh tekmovanj v okviru zasavske regije, desetina pa je sodelovala tudi na državnem tekmovanju in sicer leta 1989 v Kamniku ter 1996 v Celju.

Od skupnega števila članov imamo tudi pionirje in mladince. Takšna sestava članstva potrjuje, da ima društvo pred seboj lepo bodočnost.

Vodstvo društva ne pozablja na svojo materialno osnovo. S prostovoljnim delom in ob skromni pomoči družbe smo si ustvarili vse pogoje za nemoteno delo in požarno varnost okolja, katerega pokrivamo. Zgrajeno imamo 2 požarna bazena v Čreti in Holešendolu, novo gasilsko vozilo, zgradili pa smo tudi nov gasilski dom.